เพิ่มเพื่อน
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน เริ่มเรียนตั้งแต่การเขียนอักษร ปูพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น ให้แน่น เพื่อการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
 
ทุกห้องสอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เสริมทักษะการสื่อสาร สร้างความคุ้นเคย และกล้าที่จะพูดคุยกับคนญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจ
 

สามารถเลือกเรียนได้ 2 หลักสูตร


เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
รวม 39 ชั่วโมง
เรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่หักโหม
ค่อยๆต่อยอดความรู้สู่ระดับที่สูงขึ้น
เหมาะสำหรับ :: นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ที่ต้องการเรียนรู้ ค่อยๆเก็บทักษะภาษาญี่ปุ่น
เรียนแล้วได้อะไร?
  • เขียน อ่าน และออกเสียง ตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน ( Hiragana )
  • แนะนำตัวภาษาญี่ปุ่น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ตอบรับ ปฏิเสธ พูดคุยทักทายเบื้องต้น
  • รู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น  ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ
  • สื่อสารเรื่องสถานที่ ตัวเลข ราคา  วันเดือนปี  เวลา  กำหนดการ  การเดินทาง
  • สื่อสารเรื่องการกระทำ กำหนดการอย่างง่ายๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
เรียนทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ วันละ 4 ชั่วโมง
รวม 212 ชั่วโมง
เรียนเข้มข้นเหมือนเรียนที่ญี่ปุ่น
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับ :: ผู้ที่มีต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้เชี่ยวชาญในระยะเวลาอันจำกัด หรือผู้ที่ต้องการเรียนอย่างเข้มข้น
เรียนแล้วได้อะไร?
  • อ่านเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น ฮิรางานะ คาตาคานะและคันจิเบื้องต้น
  • สื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน สนทนาเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวันทั่วไป
  • อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่ เส้นทาง นัดหมาย
  • เข้าใจการขอร้อง ขออนุญาต คำแนะนำ กฎระเบียบ ข้อห้ามแบบง่ายๆ ไวยากรณ์ที่ยังไม่ซับซ้อน
** มีชั่วโมงเสริมพิเศษ เพิ่มทักษะการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
** เมื่อเรียนจบแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองการเรียน เพื่อใช้ยื่นสมัครเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว ที่ประเทศญี่ปุ่นได้
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
ที่กำลังรับสมัคร

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด
ที่กำลังรับสมัคร

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน
DOWNLOAD แบบฝึกคัด Hiragana และ Katakana
ไปหัดเขียนก่อนได้เลย
ฝึกคัด อักษรญี่ปุ่น

จุดเด่นของ "ห้องเรียนออนไลน์" ของเจเซ็นเตอร์
⭐️ สอนสดทุกคาบ ไม่ใช่การอัดวิดีโอ
⭐️ เรียนกับเซนเซชาวญี่ปุ่น นักเรียนจะได้สำเนียงแบบเจ้าของภาษา และกล้าพูดกับคนญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
⭐️ เข้าเรียนออนไลน์จากที่บ้าน ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ใช้งานง่าย เข้าได้ทั้งทางมือถือ แทปเล็ต คอมพิวเตอร์
⭐️ จำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย (ไม่เกิน 15 คน) เซนเซถามโต้ตอบทั่วถึง และ มีการจับกลุ่ม จับคู่ เพื่อฝึกพูดกับเพื่อนในห้อง เหมือนเรียนกันในห้องเรียนจริงๆ
⭐️ ไม่ใช่แค่ไวยากรณ์ แต่เน้นให้พูดได้ เพื่อนำไปใช้ได้จริง
⭐️ มีการบ้านและแบบฝึกหัดทุกวัน เหมือนเรียนในห้องเรียน
⭐️ มีแอพพลิเคชั่นที่เป็นตัวช่วยในการทบทวนบทเรียน-ส่งการบ้าน-ติดต่อกับเซนเซออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
⭐️ ส่งหนังสือ - ชีทเรียนให้ถึงบ้าน**ฟรี**
⭐️ ได้รับหนังสือรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่นหลังเรียนจบคอร์ส
ขั้นตอนการเข้าห้องเรียนออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom 
CONTACT US | ติดต่อ #เจ๊เอ๊ด
เพิ่มเพื่อน

สาขาสีลม
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23

BTS ศาลาแดง / MRT สีลม

0-2267-7726
สาขาอโศก
อาคารจัสมินซิตี้ (ปากซอยสุขุมวิท 23) ชั้น 27

BTS อโศก / MRT สุขุมวิท

0-2665-2969
0-2258-3983
© JEDUCATION. All rights reserved.