Harrow International School Appi 
JapanHigh School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น
          Harrow International School Appi, Japan ตั้งอยู่ที่จังหวัด Iwate
เป็นโรงเรียนมัธยมหลักสูตรนานาชาติในเครือ Harrow จากประเทศอังกฤษ
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ Year 7 - Year 13 
*การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ*
เปิดรับสมัครสอบตรงเพื่อเข้าเรียน ภาคเรียนกันยายน 2024
 
ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2024
คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตรมัธยมศึกษา ( Year 7 -Year 13 )
 Harrow International School Appi, Japan เป็นโรงเรียนประจำระบบอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 11-18 ปี นักเรียนสามารถจบการศึกษาด้วยมาตรฐานเหรียญทอง A Levels เพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั่วโลก
PHASE YEAR GROUP AGE BIRTHDATE FOR ACADEMY YEAR 2022-23 BIRTHDATE FOR ACADEMY YEAR 2023-24
PREP YEAR 7 11 to 12 1 SEP 10 – 31 AUG 11 1 SEP 11 – 31 AUG 12
YEAR 8 12 to 13 1 SEP 09 – 31 AUG 10 1 SEP 10 – 31 AUG 11
SENIOR YEAR 9 13 to 14 1 SEP 08 – 31 AUG 09 1 SEP 09 – 31 AUG 10
YEAR 10 14 to 15 1 SEP 07 – 31 AUG 08 1 SEP 08 – 31 AUG 09
YEAR 11 15 to 16 1 SEP 06 – 31 AUG 07 1 SEP 07 – 31 AUG 08
SIXTH FORM YEAR 12 16 to 17 1 SEP 05 – 31 AUG 06 1 SEP 06 – 31 AUG 07
YEAR 13 17 to 18 1 SEP 04 – 31 AUG 05 1 SEP 05 – 31 AUG 06
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาตามรายละเอียดด้านล่าง

 • ค่าสมัครสอบ Application fee 200 USD / 22,000 JYP (Non-refundable)
 • ค่าแรกเข้า Enrolment fee 772,000 JYP (Non-refundable)
 • ค่ามัดจำ School Deposit for Overseas students 880,000 JYP (Refundable)
ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ ด้วยการคูณ 0.30
 
**สามารถแบ่งจ่ายได้ 3 เทอม**
YEAR GROUP TUITION FEE (YEN)
YEAR 7 8,702,250
YEAR 8 8,702,250
YEAR 9 9,040,500
YEAR 10 9,040,500
YEAR 11 9,040,500
YEAR 12 9,040,500
YEAR 13 9,040,500
กำหนดการสอบค่าสมัคร 200 USD 

การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา
มีการพิจารณาเอกสารการสมัคร สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ออนไลน์
วันที่สอบข้อเขียน
กรุณาทำการนัดกับเจ้าหน้าที่
เวลาสอบ
กรุณาทำการนัดกับเจ้าหน้าที่
สอบข้อเขียน
 - สอบ Online Computerised Cognitive Ability Test (ใช้เวลาประมาณ 80 – 90 นาที)
- สอบ English Writing Test (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ทาง Online เป็นภาษาอังกฤษ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)
สถานที่
สอบออนไลน์
เอกสารและขั้นตอนการสมัครสอบขั้นตอนการสมัครสอบ
 
 1. ปรึกษาเจ้าหน้าที่ Jeducation / นัดพูดคุยกับอาจารย์จาก Harrow Appi เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าเรียนของนักเรียน
 2. ส่งเอกสารการสมัครที่ Jeducation
 3. เจ้าหน้าที่ Jeducation ช่วยกรอกข้อมูลออนไลน์
 4. ชำระค่าสมัคร 200 USD ผ่านทางบัตรเครดิต
 5. โรงเรียนจะส่ง Confirmation Email มาเพื่อแจ้งวันและเวลาสอบ
 6. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ทางออนไลน์
 7. โรงเรียนประกาศผล และนักเรียนเซ็นเอกสารตอบรับเข้าเรียน
 8. นักเรียนส่งเอกสารเพื่อขอใบพำนักระยะยาว (Certificate of Eligibility)
 9. กองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นพิจารณาเอกสารเพื่อออกใบพำนักระยะยาว ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 เดือน
 10. นักเรียนได้รับใบพำนักระยะยาวและนำไปขอวีซ่านักเรียนที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 11. เดินทางไปญี่ปุ่น

เอกสารประกอบการสมัครสอบ
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ในรูปแบบ Digital File ของนักเรียนและผู้ปกครอง
  *รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 50 KB หรือไม่เกิน 10MB
 2. สำเนาพาสปอร์ตของนักเรียน
 3. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
 4. สำเนาพาสปอร์ตของผู้ปกครอง
 5.  สำเนาใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียน 2 ปีย้อนหลัง
 6. สำเนาใบรับรองต่างๆ รางวัล ใบประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้ามี)
 7. แบบทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ของนักเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ (ขอคัดได้จากสำนักงานเขตหรืออำเภอใกล้บ้าน)
 8. ใบรับรองการทำงานของผู้ค้ำประกัน (ผู้ปกครอง)
  • กรณีพนักงานบริษัทเอกชน, รัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการ สามารถยื่นหนังสือรับรองการทำงาน ที่ออกโดยหน่วยงาน โดยระบุตำแหน่งงาน, ระยะเวลาที่ทำงาน และเงินเดือน
  • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว สามารถยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือสำเนาทะเบียนการค้า
  • ผู้ค้ำประกันต้องมีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท
 9.  หลักฐานการแสดงการเสียภาษีส่วนบุคคล
  •  แบบการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 หรือ 91) หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ( 50 ทวิ) ย้อนหลัง 3 ปี
 10. แบบทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ของผู้ค้ำประกัน ฉบับภาษาอังกฤษ (ขอคัดได้จากสำนักงานเขตหรืออำเภอใกล้บ้าน)

เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอใบพำนักระยะยาว
(Certificate of Eligibility)
 
 1. หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ค้ำประกัน
  • ยอดเงินล่าสุดในบัญชีไม่ต่ำกว่า 2,500,000 บาท
  • ต้องระบุชื่อ – นามสกุลเจ้าของบัญชี, เลขที่บัญชี, จำนวนเงินฝากยอดล่าสุดเป็นสกุลเงินบาท
 2. รายการเดินบัญชีย้อนหลังของผู้ค้ำประกัน
  • Bank statement ย้อนหลัง 1 ปี
ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2024
สถานที่รับสมัครJEDUCATION เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์
ติดต่อสมัครเข้าเรียน - ปรึกษารายละเอียดการสมัคร
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line Official : @jeducation
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปรึกษาแบบส่วนตัวทางออนไลน์ ฟรี!
กับเจ้าหน้าที่แนะแนว Jeducation


เพิ่มเพื่อน
02 - 267-7726
 ask@jeducation.com
© JEDUCATION. All rights reserved.