ได้ภาษา
การได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับคนญี่ปุ่น ได้พูดคุยกับเพื่อนคนญี่ปุ่นทุกวัน แถมยังต้องเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ภาษาและสำเนียงของนักเรียนจะเป๊ะกว่าเรียนในไทยแน่นอน ยิ่งถ้ามีใจรักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะมีความสุขและยิ่งพัฒนาทักษะภาษาไปได้ไกลค่ะ
assignment_turned_in
ได้วินัย
เป็นจุดที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนปลาบปลื้ม เพราะโรงเรียนมัธยมปลายมีการกำหนดตารางเวลา การเรียน ตลอดจนกิจกรรมอย่างชัดเจน ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ซึ่งนักเรียนจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เป็นการฝึกนิสัยให้มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
directions_run
ได้ประสบการณ์
เปิดโลกกว้างให้ตัวนักเรียนได้ออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเอง จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ตีราคาหรือหาซื้อไม่ได้ สร้างความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์และปัญหาที่หลากหลาย
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 
OISCA Senior
High School
จ.ชิสึโอกะ
ปิดรับสมัคร 18 ตุลาคม 2019
วันสอบ เสาร์ 2 พฤศจิกายน 2019 
Meitoku Gijuku Senior High School
จ.โคจิ
ปิดรับสมัคร 26 ตุลาคม 2019
วันสอบ เสาร์ 9 พฤศจิกายน 2019 
Sendai Ikuei Gakuen
High School
จ.มิยางิ
ปิดรับสมัคร 18 ตุลาคม 2019
วันสอบ อาทิตย์ 27 ตุลาคม 2019 
Fukui Senior High School
จ.ฟุคุอิ
ปิดรับสมัคร 11 ตุลาคม 2019
วันสอบ เสาร์ 9 พฤศจิกายน 2019 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อน 1 เมษายน 2020
 • จบการศึกษาหรือกำลังจะจบระดับมัธยมต้น (ม.3)
 • สำหรับผู้สมัครโรงเรียน OISCA ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
  สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Meitoku ต้องเคยมีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นมามากกว่า 1 ปี
  สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Sendai ควรมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นระดับประมาณ N5 ขึ้นไป
  สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Fukui ควรจะมีพื้นฐานตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว

 

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

 • ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษา ม.3 หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ม.3
 • Transcript
 • สำเนา Passport
 • ทร.14/1 (ทะเบียนบ้านแบบคัดแบบทะเบียนราษฎร) ของนักเรียนและผู้ปกครอง
 • รูปถ่าย 1 ใบ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง

ติดต่อเรา
เพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
02 - 665 - 2969
 ask@jeducation.com