ได้ภาษา
การได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับคนญี่ปุ่น ได้พูดคุยกับเพื่อนคนญี่ปุ่นทุกวัน แถมยังต้องเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ภาษาและสำเนียงของนักเรียนจะเป๊ะกว่าเรียนในไทยแน่นอน ยิ่งถ้ามีใจรักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะมีความสุขและยิ่งพัฒนาทักษะภาษาไปได้ไกลค่ะ
assignment_turned_in
ได้วินัย
เป็นจุดที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนปลาบปลื้ม เพราะโรงเรียนมัธยมปลายมีการกำหนดตารางเวลา การเรียน ตลอดจนกิจกรรมอย่างชัดเจน ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ซึ่งนักเรียนจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เป็นการฝึกนิสัยให้มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
directions_run
ได้ประสบการณ์
เปิดโลกกว้างให้ตัวนักเรียนได้ออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเอง จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ตีราคาหรือหาซื้อไม่ได้ สร้างความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์และปัญหาที่หลากหลาย
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเรียน​ 
Columbia International School
จ.ไซตามะ
กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
Meitoku Gijuku Senior High School
จ.โคจิ
วันสอบ 28 พฤศจิกายน 2020
ปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน 2020
OISCA Senior High School
จ.ชิสึโอกะ
วันสอบ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
ปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2020
Meikei High School
จ.อิบารากิ
วันสอบ ต้นเดือนธันวาคม
ปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน 2020
Fukui Senior High School
จ.ฟุคุอิ
วันสอบ 5 ธันวาคม 2020
ปิดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2020
Sendai Ikuei Gakuen High School
จ.มิยางิ
วันสอบ 31 ตุลาคม 2020 
ปิดรับสมัครแล้ว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อน 1 เมษายน 2021
 • จบการศึกษาหรือกำลังจะจบระดับมัธยมต้น (ม.3)
 • สำหรับผู้สมัครโรงเรียน OISCA ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
  สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Meitoku ต้องเคยมีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นมามากกว่า 1 ปี
  สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Sendai ควรมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นระดับประมาณ N5 ขึ้นไป
  สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Fukui ควรจะมีพื้นฐานตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว

 

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

 • ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษา ม.3 หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ม.3
 • Transcript
 • สำเนา Passport
 • ทร.14/1 (ทะเบียนบ้านแบบคัดแบบทะเบียนราษฎร) ของนักเรียนและผู้ปกครอง
 • รูปถ่าย 1 ใบ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง

ติดต่อเรา
เพิ่มเพื่อน
 02 - 267 - 7726
 ask@jeducation.com