ริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ JEDUCATION CENTER
 
 
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น ที่ JEDUCATION CENTER สอนด้วยหลักสูตรเดียวกับการเรียนในประเทศญี่ปุ่น เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จริง และพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจ
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน เริ่มเรียนตั้งแต่การเขียนอักษร ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้นให้แน่น เพื่อการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
มีทั้งรอบเรียนสดที่สีลมและเรียนสดออนไลน์
 ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงครึ่ง เรียนสนุก ไม่หักโหม
เรียนทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง พัฒนาทักษะทุกด้านอย่างเต็มที่ สื่อสารได้ภายใน 3 เดือน
วันจันทร์ - ศุกร์ เรียนผ่าน VDO วันละ 1 ชั่วโมง สอนโดยครูชาวไทย
วันอาทิตย์ ฝึกสนทนาจริงกับครูชาวญี่ปุ่น
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป B1

จุดเด่น
ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นให้แน่น แบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่หักโหม เพื่อการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

เหมาะสำหรับ
ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ที่ไม่ค่อยมีเวลา แต่ต้องการเรียนรู้ ค่อยๆเก็บทักษะภาษาญี่ปุ่น

 

เรียนแล้วได้อะไร?

 • เขียน อ่าน และออกเสียง ตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน ( Hiragana, Katakana )
 • แนะนำตัวภาษาญี่ปุ่น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ตอบรับ ปฏิเสธ พูดคุยทักทายเบื้องต้น
 • รู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ
 • สื่อสารเรื่องสถานที่ ตัวเลข ราคา วันเดือนปี เวลา กำหนดการ การเดินทาง
 • สื่อสารเรื่องการกระทำ กำหนดการอย่างง่ายๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
เรียน 39 ชั่วโมง
 
รอบวันธรรมดา  ราคา 7,000 บาท
 
รอบวันเสาร์, อาทิตย์ ราคา 7,800 บาท
 
**ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน**
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1

จุดเด่น
ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นง่ายๆในชีวิตประจำวันได้ ภายใน 3 เดือน

**จบแล้วสามารถต่อคอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 2 หรือคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไประดับ Intermediate 1 ของเจเซ็นเตอร์ได้เลย**

 

เหมาะสำหรับ
ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้น และผู้ที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

 

เรียนแล้วได้อะไร?

 • เขียน อ่าน และออกเสียง ตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน ( Hiragana, Katakana )
 • สนทนาประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • บอกเล่าเรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่น  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่
 • พูดขอร้อง ขออนุญาต บอกกฎระเบียบ ข้อห้ามอย่างง่ายๆ
 • แสดงความคิดเห็น  คาดคะเน  อธิบายเส้นทาง เป็นต้น
เรียนทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
 
รวม 212 ชั่วโมง ราคา 36,000 บาท
 
 
**แถมฟรี! หนังสือเรียน มูลค่า 740 บาท**
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1 วันอาทิตย์

จุดเด่น

 • มีคาบฝึกสนทนาจริงกับครูชาวญี่ปุ่นให้เรียนสด ทุกวันอาทิตย์ ให้สามารถกล้าพูดกับคนญี่ปุ่นได้คล่องอย่างเป็นธรรมชาติ
 • มีคลิปออนไลน์ให้เรียนเองทุกวัน วันละ 1 ชม. สามารถเข้าไปทบทวนย้อนหลังได้ตลอดเวลา
 • เรียนสดได้จากที่บ้าน ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ แอพฯ เสถียร ใช้งานง่าย
 

เหมาะสำหรับ
คนทำงานประจำ หรือผู้ที่มีเวลาว่างน้อย แต่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ได้ผลจริง พูดได้จริงในเวลาอันรวดเร็ว

 

เรียนแล้วได้อะไร?

 • เขียน อ่าน และออกเสียง ตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน ( Hiragana, Katakana )
 • สนทนาประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • บอกเล่าเรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่น  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่
 • พูดขอร้อง ขออนุญาต บอกกฎระเบียบ ข้อห้ามอย่างง่ายๆ
 • แสดงความคิดเห็น  คาดคะเน  อธิบายเส้นทาง เป็นต้น
เรียนทุกวันอาทิตย์
 
รวม 164 ชั่วโมง ราคา 29,000 บาท
 
 
**แถมฟรี! หนังสือเรียน มูลค่า 740 บาท**
 
คอร์สเรียนแบบ
"เรียนสดออนไลน์"
เข้าเรียนได้จากทุกที่ ผ่าน ZOOM 
JEDUCATION สาขาสีลม
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23

BTS ศาลาแดง / MRT สีลม


0-2267-7726
Email : school@jeducation.com​​
© JEDUCATION. All rights reserved.