ริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ JEDUCATION CENTER
 
 
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น ที่ JEDUCATION CENTER สอนด้วยหลักสูตรเดียวกับการเรียนในประเทศญี่ปุ่น เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จริง และพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจ
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน เริ่มเรียนตั้งแต่การเขียนอักษร ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้นให้แน่น เพื่อการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เรียนสนุก ไม่หักโหม
 
เรียนทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง พัฒนาทักษะทุกด้านอย่างเต็มที่ สื่อสารได้ภายใน 3 เดือน
 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป B1

จุดเด่น
ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นให้แน่น แบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่หักโหม เพื่อการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

เหมาะสำหรับ
ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ที่ไม่ค่อยมีเวลา แต่ต้องการเรียนรู้ ค่อยๆเก็บทักษะภาษาญี่ปุ่น

 

เรียนแล้วได้อะไร?

 • เขียน อ่าน และออกเสียง ตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน ( Hiragana, Katakana )
 • แนะนำตัวภาษาญี่ปุ่น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ตอบรับ ปฏิเสธ พูดคุยทักทายเบื้องต้น
 • รู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ
 • สื่อสารเรื่องสถานที่ ตัวเลข ราคา วันเดือนปี เวลา กำหนดการ การเดินทาง
 • สื่อสารเรื่องการกระทำ กำหนดการอย่างง่ายๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
เรียน 39 ชั่วโมง
 
รอบวันอังคารและพฤหัสบดี  ราคา 7,000 บาท
 
รอบวันเสาร์ ราคา 7,800 บาท
 
รอบวันเสาร์, อาทิตย์ สอนโดย Isaka Sensei ราคา 8,300 บาท
หลักสูตร Speed Up B1
จุดเด่น
ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นแบบอัดแน่น ไปเร็ว ตั้งแต่ตัวอักษรไปจนถึงสามารถสื่อสารเบื้องต้นได้จริง พื้นฐานครบภายใน 1 เดือน
 
**จบแล้วสามารถต่อคอร์ส Speed Up 2 หรือคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไประดับ Beginner 2 ของเจเซ็นเตอร์ได้เลย**
 
 
เหมาะสำหรับ
ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นในระยะเวลาสั้นๆ
 
 
เรียนแล้วได้อะไร?
 • เขียน อ่าน และออกเสียง ตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน (Hiragana, Katakana)
 • แนะนำตัวภาษาญี่ปุ่น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ตอบรับ ปฏิเสธ พูดคุยทักทายเบื้องต้น
 • รู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ
 • สื่อสารเรื่องสถานที่ ตัวเลข ราคา วันเดือนปี เวลา กำหนดการ การเดินทาง
 • สื่อสารเรื่องการกระทำ กำหนดการอย่างง่ายๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
เรียน 39 ชั่วโมง
 
รอบวันจันทร์, พุธ, พฤหัสบดี ราคา 7,000 บาท
รอบวันเสาร์ ราคา 7,800 บาท
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1

จุดเด่น
ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นง่ายๆในชีวิตประจำวันได้ ภายใน 3 เดือน

**จบแล้วสามารถต่อคอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 2 หรือคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไประดับ Intermediate 1 ของเจเซ็นเตอร์ได้เลย**

 

เหมาะสำหรับ
ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้น และผู้ที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

 

เรียนแล้วได้อะไร?

 • เขียน อ่าน และออกเสียง ตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน ( Hiragana, Katakana )
 • สนทนาประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • บอกเล่าเรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่น  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่
 • พูดขอร้อง ขออนุญาต บอกกฎระเบียบ ข้อห้ามอย่างง่ายๆ
 • แสดงความคิดเห็น  คาดคะเน  อธิบายเส้นทาง เป็นต้น
เรียนทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
 
เรียนทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ราคา 36,000 บาท
 
 
**รวมค่าหนังสือเรียนแล้ว**

**ผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว สามารถทดสอบความรู้เพื่อแทรกชั้นเรียนได้**
 
1. กรอกรายละเอียด พร้อมระบุคอร์สที่ต้องการสมัครเรียนลงในแบบฟอร์มสมัครเรียน
2. ชำระค่าเรียน พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ school@jeducation.com
 
 
**รายละเอียดการชำระเงิน จะถูกส่งไปที่ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้**
กรุณาโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากทำการจองคอร์สเรียน
 
หากไม่ได้รับ Email ตอบกลับ กรุณาติดต่อมาที่  
JEDUCATION สาขาสีลม
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23

BTS ศาลาแดง / MRT สีลม


0-2267-7726
© JEDUCATION. All rights reserved.