ริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ JEDUCATION CENTER
 
 
เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมเก่งญี่ปุ่นอย่างมั่นใจ ที่ JEDUCATION CENTER หลักสูตรเดียวกับการเรียนในประเทศญี่ปุ่น เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จริง และพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจ เริ่มเรียนตั้งแต่การเขียนอักษร ปูพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้นให้แน่น เพื่อการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
 
​​
เรียนภาษาญี่ปุ่น กับ JEDUCATION CENTER ดียังไง ?
 
 
 • เรียนสนุก เข้าใจง่าย เรียนกับครูญี่ปุ่น หลักสูตรแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่น
 • พูดได้เร็ว มั่นใจ ไม่ต้องคิดนาน ฝึกฝนการเรียนภาษาด้วยการคิดแบบภาษาญี่ปุ่น โดยไม่ต้องแปลไทยก่อน
 • เป้าหมายไหนก็มั่นใจ คอร์สเรียนมีให้เลือกหลากหลาย รองรับทุกเป้าหมาย และ ทุกความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น ของทุกคน ไม่ว่าจะเพื่อการเรียนต่อ การทำงาน งานอดิเรก หรือพัฒนาทักษะเฉพาะตัว
 • เรียนสะดวก เลือกเรียนได้ทั้ง แบบสดที่สถาบัน และ แบบเรียนสดออนไลน์ทาง Zoom

Student Voice
ครั้งแรกก็แอบรู้สึกว่าจะรู้เรื่องรึเปล่า เพราะเซนเซพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเลย แต่พอเรียนๆ ไปแล้วคือไม่ยากเลย เซนเซอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ เลยค่ะ แล้วถ้าไม่เข้าใจ เซนเซก็จะอธิบายจนกว่าจะเข้าใจ
 คุณสต๊อบ 
นักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป B1
ฟางว่าการเรียนผ่านออนไลน์ไม่น่ากลัวนะคะ เรียนเข้าใจ เซนเซก็ใจดี เพื่อนๆในห้องก็น่ารักค่ะ คำไหนไม่เข้าใจ หรือ ไวยากรณ์ตรงไหนไม่เข้าใจ เซนเซก็จะเคลียร์ให้เข้าใจค่ะ เหมือนเราไปเรียนที่สถาบันเลยค่ะ
 คุณฟางข้าว
นักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1
ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงครึ่ง สำหรับผู้มีเวลาน้อย
เก่งไวในเวลารวดเร็ว เรียนเข้มข้น ได้ N5 พร้อมสื่อสารได้ใน 3 เดือน
เรียนจันทร์ - ศุกร์ สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง สำหรับผู้ต้องการเรียนอย่างเต็มทีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป B1

เหมาะสำหรับผู้ที่

 • อยากค่อยๆเรียนแบบไม่หนักมาก
 • เรียนเพื่อเสริมความรู้
 • ว่างแค่วันธรรมดาช่วงเย็น หรือ วันหยุดสุดสัปดาห์

 

จุดเด่น

 • เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงครึ่ง เรียนค่อยเป็นค่อยไป แบบไม่หักโหม
 • จบแล้วสามารถเรียนต่อคอร์สในระดับที่สูงขึ้นไปได้
 • เรียนกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นทุกคาบ
 • วันเวลาเรียน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเรียน หรือ ทำงานประจำ มีทั้งรอบเย็นวันธรรมดา หรือรอบวันเสาร์ / อาทิตย์

 

เรียนจบคอร์ส B1 แล้วได้อะไร?

 • เขียน อ่าน และออกเสียง ตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน ( Hiragana, Katakana )
 • แนะนำตัวภาษาญี่ปุ่น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ตอบรับ ปฏิเสธ พูดคุยทักทายเบื้องต้น
 • รู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ
 • สื่อสารเรื่องสถานที่ ตัวเลข ราคา วันเดือนปี เวลา กำหนดการ การเดินทาง
 • สื่อสารเรื่องการกระทำ กำหนดการอย่างง่ายๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
เรียน 38.5 ชั่วโมง
รอบวันธรรมดา ราคา 7,000 บาท
รอบวันเสาร์, อาทิตย์ ราคา 7,800 บาท
 
**ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน**
 
 
คอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไป B1 เทอมกรกฎาคม
เต็มทุกที่นั่งแล้ว
ผู้ที่สนใจ สามารถลงชื่อจองรอบถัดไปได้ที่ด้านล่าง
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1

เหมาะสำหรับผู้ที่

 • อยากเรียนเข้มข้น เป็นเร็วที่สุด
 • ต้องรีบเรียนเพื่อสะสมชั่วโมงการเรียน หรือ เพื่อการสมัครเรียนต่อญี่ปุ่น
 • อยากเรียนเพื่อการนำภาษาไปใช้ทำงาน หรือ ไปใช้ชีวิต เรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเวลาจำกัด
 •  มีเวลา สามารถเรียน จันทร์ - ศุกร์ได้

 

จุดเด่น

 • เรียนจบคอร์สนี้ (3 เดือน) แล้วจะได้เทียบเท่าระดับ N5 ทันที
 • ได้เรียนหลักสูตรแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่น
 • เรียนกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นทุกคาบ
 • มีกิจกรรมเสริมกับชาวญี่ปุ่น และการบ้าน งานกลุ่ม เพื่อให้ได้ใช้ภาษา ฝึกฝนทั้งพื้นฐาน และการได้ใช้จริงอย่างเต็มที่
 • ได้เรียนเข้มข้น ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

**จบแล้วสามารถต่อคอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 2 หรือคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไประดับ Intermediate 1 ของเจเซ็นเตอร์ได้เลย**

 

เรียนจบคอร์ส เร่งรัด 1 แล้วได้อะไร?

 • เขียน อ่าน และออกเสียง ตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน ( Hiragana, Katakana )
 • สนทนาประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • บอกเล่าเรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่น  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่
 • พูดขอร้อง ขออนุญาต บอกกฎระเบียบ ข้อห้ามอย่างง่ายๆ
 • แสดงความคิดเห็น  คาดคะเน  อธิบายเส้นทาง เป็นต้น
 
 
!!ข้อควรรู้ก่อนสมัครเรียน!!
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด เป็นหลักสูตรแบบเดียวกับการเรียนที่ญี่ปุ่น สอนโดยครูญี่ปุ่นทุกคาบ และใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสอน ( หนังสือเรียนมีคำแปลภาษาไทย) 
 • นักเรียนไม่เกิน 12 - 15 คน เน้นฟัง พูด อ่าน เขียน มีรายงานหน้าห้องเมื่อจบคอร์ส
 • เรียนวันละ 4 ชม. สัปดาห์ละ 20 ชม. เนื้อหาที่เรียนจะค่อนข้างเร็ว 1 บท ใช้เวลา 2 วัน
 • มีการบ้านทุกวัน สอบศัพท์ทุก 2 วัน  แนะนำให้มีเวลาอย่างน้อย 1-2 ชม.ต่อวัน เพื่อทำการบ้านและเตรียมบทเรียนล่วงหน้า
 • มีการสอบใหญ่ทั้งหมด 5 ครั้ง (B1-B5) หากสอบไม่ผ่านจะไม่สามารถเรียนในระดับถัดไปได้ และไม่ได้รับใบ Certificate จบหลักสูตร (ได้เฉพาะหนังสือรับรองชั่วโมงเรียน ) 
 
❌ ไม่แนะนำสำหรับ❌
ผู้ที่กำลังเรียน ทำงานประจำ มีแผนการเดินทางต่างจังหวัดบ่อย รวมถึงผู้ที่ป่วยบ่อย/มีนัดพบแพทย์ลงเรียน
เรียนทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
 
รวม 212 ชั่วโมง ราคา 36,000 บาท
 
 
**แถมฟรี! หนังสือเรียน มูลค่า 1,058 บาท**
 
 
คอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1 เทอมกรกฎาคม
เต็มทุกที่นั่งแล้ว
ผู้ที่สนใจ สามารถลงชื่อจองรอบถัดไปได้ที่ด้านล่าง
 
คอร์ส "เรียนสดออนไลน์"
เป็นแบบไหน ?
 
 
นักเรียนใหม่ที่สนใจสมัครเรียนกับ Jeducation Center แต่ยังไม่แน่ใจ ต้องการเห็นบรรยากาศคลาสเรียนจริง สามารถรับสิทธิทดลองเรียนฟรีได้ 1 ครั้ง โดยเข้าเรียนตามระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม และ ตามหลักสูตรที่สนใจ
 
หมายเหตุ
- ผู้ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน สามารถแจ้งคอร์สที่สนใจกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการนัดหมายวันเวลาได้เลย
- ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้ว จะต้องทำข้อสอบวัดระดับความรู้ ( Placement Test ) สอบข้อเขียนและสนทนาก่อน จากนั้นเซนเซจะแนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้กับท่าน
 
แจ้งความสนใจรับสิทธิทดลองเรียนที่นี่ >>> http://bit.ly/jed-line 
  
JEDUCATION สาขาสีลม
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23

BTS ศาลาแดง / MRT สีลม


0-2267-7726
Email : school@jeducation.com​​
© JEDUCATION. All rights reserved.