ฟิตความรู้ ติวเข้มทุกพาร์ท
เพิ่มคะแนน พิชิต PAT 7.3 และ JLPT ไปกับ JCENTER!
 
ทบทวนเนื้อหาครบ ครอบคลุม
อ่อนพาร์ทไหน เลือกติวพาร์ทนั้น
เรียนกับอาจารย์ชาวไทยผู้มีประสบการณ์
เรียนสดออนไลน์ได้เลยจากที่บ้าน
ทวนเองได้ตลอด สามารถดูบันทึกการสอนย้อนหลังได้ ตั้งแต่ต้นจนจบคอร์ส
ทุกคอร์สเป็นแบบ "เรียนสดออนไลน์"
 
เข้าเรียนได้จากทุกที เพียงมีคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม ZOOM
 คอร์สติวสอบ N1

 • เน้นการฝึกฝน ทำแบบฝึกหัด ตะลุยโจทย์
 • เรียนรู้และจดจำคันจิระดับ N1 ได้อย่างแม่นยำ
 • ทบทวนไวยากรณ์ คำศัพท์ที่พบเจอในข้อสอบบ่อย
 
 
 

คอร์สติวสอบ N2

 • เน้นไวยากรณ์ การอ่าน เสริมคำศัพท์ คันจิ และการฟังระดับ N2
 • สรุปไวยากรณ์ที่ออกสอบบ่อย อธิบายไวยากรณ์ที่คล้ายกัน
 • ฝึกฝนการทำข้อสอบ เสริมทักษะในแต่ละพาร์ท ก่อนลงสนามจริง

คอร์สติวสอบ N3

 • สรุปไวยากรณ์/คำศัพท์/คันจิที่ออกบ่อยในระดับ N3
 • ตะลุยข้อสอบจริง 10 ปีย้อนหลัง พร้อมเทคนิคทำข้อสอบทุกพาร์ท
 • สามารถดูบันทึกการสอนย้อนหลังได้ (เฉพาะรอบเรียนสด Online)

คอร์สติว Grammar N3

 • จำโครงสร้าง ไวยากรณ์ N3 ได้ครบอย่างเป็นระบบ ทบทวนไวยากรณ์เก่าให้แม่นพร้อมใช้จริง
 • เข้าใจตรรกะการผันกริยาแต่ละรูปแบบ แยกกริยากลุ่มต่าง ๆ ได้แม่นยำ
 • สามารถนำไวยากรณ์ตั้งแต่ที่เรียนมาจนถึงระดับ N3 มาใช้จริงได้อย่างถูกต้อง

คอร์สติวสอบ N4

 • สรุปไวยากรณ์/คำศัพท์/คันจิที่ออกบ่อยในระดับ N4
 • ตะลุยข้อสอบจริง 10 ปีย้อนหลัง พร้อมเทคนิคทำข้อสอบทุกพาร์ท
 • สามารถดูบันทึกการสอนย้อนหลังได้ (เฉพาะรอบเรียนสด Online)

คอร์สติวสอบ N5

 • สรุปไวยากรณ์/คำศัพท์/คันจิที่ออกบ่อยในระดับ N5
 • ตะลุยข้อสอบจริง 10 ปีย้อนหลัง พร้อมเทคนิคทำข้อสอบทุกพาร์ท
 • สามารถดูบันทึกการสอนย้อนหลังได้
คอร์สติวสอบ PAT 7.3
ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 
 
 • ปรับหลักสูตรใหม่ แบ่งพาร์ทเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น
 • ปรับพื้นฐานไวยากรณ์ ทบทวนให้ใหม่ทั้งหมด ใครที่พื้นฐานยังไม่แน่นก็เรียนได้ !
 • สรุปคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย
 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าแบบอัพเดทล่าสุด ลงลึกแต่ละข้อจนกว่าจะเข้าไป 
JEDUCATION สาขาสีลม
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23

BTS ศาลาแดง / MRT สีลม


0-2267-7726
© JEDUCATION. All rights reserved.