Speed UpSpeed Up 1

จุดเด่น
ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นแบบอัดแน่น ไปเร็ว ตั้งแต่ตัวอักษรไปจนถึงสามารถสื่อสารเบื้องต้นได้จริง พื้นฐานครบภายใน 1 เดือน
 
** จบแล้วสามารถต่อคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไประดับ Beginner 2 ของเจเซ็นเตอร์ได้เลย **
 
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
 • นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นในระยะเวลาสั้นๆ
 
เรียนแล้วได้อะไร?
 • เขียน อ่าน และออกเสียง ตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน ( Hiragana, Katakana )
 • แนะนำตัวภาษาญี่ปุ่น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ตอบรับ ปฏิเสธ พูดคุยทักทายเบื้องต้น
 • รู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ
 • สื่อสารเรื่องสถานที่ ตัวเลข ราคา วันเดือนปี เวลา กำหนดการ การเดินทาง
 • สื่อสารเรื่องการกระทำ กำหนดการอย่างง่ายๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
Speed Up 2

จุดเด่น
สอนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นต่อยอดจาก Speed Up B2 หรือ Regular B2 เนื้อหาอัดแน่น ไปเร็ว เสริมภาษาญี่ปุ่นระดับต้น จบคอร์สภายใน 1 เดือน
** จบแล้วสามารถต่อคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไประดับ Beginner 4 ของเจเซ็นเตอร์ได้เลย **
 
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นแล้ว (จำเป็นต้องสอบ Placement test เพื่อวัดระดับภาษาก่อนเข้าคลาสเรียน)
 • นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นระดับต้นในระยะเวลาสั้นๆ
 • นักเรียนที่จบ Speed up B2 มาแล้ว
 
เรียนแล้วได้อะไร?
 • พูดคุยสื่อสารการนัดหมาย เช่น  วางแผนเที่ยวหรือนัดไปทานข้าวกับเพื่อน
 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกของตนเอง
 • สื่อสารด้วยรูปประโยคเสนอตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงประโยครูปขอร้องเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
 • เรียนรู้รูปประโยคการขออนุญาต และรูปประโยคคำสั่งห้าม
 
คอร์สเรียนแบบ
"เรียนสดออนไลน์"

เข้าเรียนได้จากทุกที่ ผ่าน ZOOMคอร์สภาษาญี่ปุ่น SPEED UP เรียนสดออนไลน์
ระดับ
วันที่เรียน
เวลาเรียน
วันเปิดคอร์ส
วันปิดคอร์ส
B1
จันทร์ พุธ พฤหัสบดี
18.30 - 20.15 น.
19 ต.ค. 63
9 ธ.ค. 63
เสาร์
9.30 - 17.00 น. พัก 12.30 - 14.00 น.
24 ต.ค. 63
12 ธ.ค. 63
B3
จันทร์ พุธ ศุกร์
13.00 - 16.00 น.
28 ต.ค. 63
25 พ.ย. 63
 
ระดับ  B1 เรียน 39 ชั่วโมง
รอบวันจันทร์, พุธ, พฤหัสบดี ราคา 7,000 บาท
รอบวันเสาร์ ราคา 7,800 บาท
 
ระดับ  B3 เรียน 39 ชั่วโมง
รอบวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ราคา 7,800 บาท

 
**ต้องสอบ Placement Test วัดระดับชั้นเรียนก่อนทำการสมัคร**
 
เข้าสอบ Placement Test วัดระดับชั้นเรียนได้ที่นี่ 👉 bit.ly/placement_online1. ทางออนไลน์
แจ้งชื่อ - นามสกุล และคอร์สที่สนใจได้ทาง
 • Facebook Messenger
 • Line JEDUCATION
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะตอบกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการสมัคร
 
คลิกที่ไอคอนเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่
2. สมัครเรียนด้วยตัวเองที่สถาบัน
 
 
JEDUCATION สาขาสีลม
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23

BTS ศาลาแดง / MRT สีลม


0-2267-7726
© JEDUCATION. All rights reserved.