เจเอ็ดดูเคชั่นจัดต่อเนื่องทุกปีเป็นปีที่ 15 กับกิจกรรมที่ชวนมาค้นหาคำตอบ.. สู่เส้นทางการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
" คุยกับรุ่นพี่ที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภท  Research Student "
รับฟังประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่นักเรียนทุนฯ แบบใกล้ชิดและเป็นกันเอง
กว่าจะเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ประเภท Research Student)
 
 รุ่นพี่มีการเตรียมตัวอย่างไร?
ขั้นตอนการติดต่อหา Professor ?
เขียน Study plan กันอย่างไร?
จะต้องเจออะไรในสนามสอบ
และรับมือกับมันอย่างไร ??
เตรียมตัวไปสัมภาษณ์อย่างไรดี?
บรรยากาศการเรียนระดับบัณฑิตวิทยาลัย
และการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร?
     เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนจะเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท, เอก) ที่ญี่ปุ่น     
     *** ไม่ใช่ระดับปริญญาตรี ***     
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018
10.30 - 13.00 น. (ลงทะเบียน 10.00 น.)
Jeducation สาขาอโศก
กรุณาอ่าน ข้อมูลและเงื่อนไขการสมัครมาล่วงหน้า
⋇ อ่านข้อมูลการรับสมัคร
ทุนระดับนักศึกษาวิจัย​ ประจำปีทุนการศึกษา 2562
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง
 
 
เพื่อการจัดงานที่บรรลุเป้าหมาย และได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวท่าน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อมูลติดต่อ
ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาคุยกับรุ่นพี่นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

 © Jeducation Co. All Rights Reserved.