เจเอ็ดดูเคชั่นจัดต่อเนื่องทุกปีเป็นปีที่ 16 กับกิจกรรมที่ชวนมาค้นหาคำตอบ.. สู่เส้นทางการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
" คุยกับรุ่นพี่ที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น"
รับฟังประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่นักเรียนทุนฯ แบบใกล้ชิดและเป็นกันเอง
กว่าจะเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ทุกระดับ)
 
 รุ่นพี่มีการเตรียมตัวอย่างไร?
ขั้นตอนการติดต่อหา Professor ?
เขียน Study plan กันอย่างไร?
จะต้องเจออะไรในสนามสอบ
และรับมือกับมันอย่างไร ??
เตรียมตัวไปสัมภาษณ์อย่างไรดี?
บรรยากาศการเรียนระดับบัณฑิตวิทยาลัย
และการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร?
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2019
13.30 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 13.00 น.)
Jeducation สาขาอโศก
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง
 
 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาคุยกับรุ่นพี่นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

 © Jeducation Co. All Rights Reserved.