เจเอ็ดดูเคชั่นจัดต่อเนื่องทุกปีเป็นปีที่ 16 กับกิจกรรมที่ชวนมาค้นหาคำตอบ.. สู่เส้นทางการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
" คุยกับรุ่นพี่ที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทต่างๆ"
Undergraduate Students
Research Students
College of Technology Students (Kosen)
Specialzed Training College Students (Senmon)
รับฟังประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่นักเรียนทุนฯ แบบใกล้ชิดและเป็นกันเอง
กว่าจะเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับต่างๆ
 ติดตามข่าวการรับสมัครจากทางไหน?
เตรียมเอกสารสมัครอย่างไรบ้าง??
เขียน Study plan อย่างไรให้น่าสนใจ?
มีเทคนิคการสอบข้อเขียนอย่างไรบ้าง?
เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์อย่างไร
ให้ชนะใจกรรมการ?
บรรยากาศการเรียนแต่ละระดับเป็นอย่างไร?
การใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นแบบนักเรียนทุนเป็นอย่างไรบ้าง?
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2019
13.30 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 13.00 น.)
Jeducation สาขาอโศก
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง
 
 ทำความรู้จัก Guest Speaker
 
 ทำความรู้จักกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
คุณณัฐวรรณ ตันไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนการศึกษา 
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (Kosen)
ภควดี กอเจริญรัตนกุล
(พลอย)
Kosen 
สาขา : Chemistry and Biochemistry
สถาบัน : Suzuka National College of Technology
University
สาขา : Chemical Engineering
สถาบัน : Tokyo Institute of Technology
ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Student)
ธนกาญจน์ ว่องลีลาเศรษฐ์
(กันต์)
Research Students
สาขา : Chemical Engineering
สถาบัน : Tokyo Institute of Technology
ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Student)
ลภัส กรีติยุตานนท์
(มิ้ม)
Research Students
สาขา : Master of Business Administration (MBA)
สถาบัน : Waseda University
ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Senmon)
กานตรัตน์ อุณหกะ (ข้าว)

Senmon
สาขา : Manga
สถาบัน : Osaka Sogo College of Design

ทุนนักศึกษาปริญญาตรี
(Undergraduate Students)
สิระ ศิลธรรม
Undergraduate Student 
สาขา : Economics
สถาบัน : Osaka University
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาคุยกับรุ่นพี่นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

 
สาขาอโศก

อาคารจัสมินซิตี้ (ปากซอยสุขุมวิท 23) ชั้น 27

BTS อโศก / MRT สุขุมวิท
0-2665-2969
© Jeducation Co. All Rights Reserved.