เพิ่มเพื่อน
ระยะเวลาเรียน
1 สัปดาห์ – 3 เดือน
ประเภทวีซ่า
กรณีที่อยู่เกิน 15 วันจะต้องขอวีซ่าระยะสั้น ( Temporary Visitor )
การเรียน
เรียนรอบเช้า หรือ รอบบ่าย ตามระดับภาษาของนักเรียน
*บางโรงเรียนมีเพียงรอบเช้า หรือเรียนเต็มวัน
ที่พัก
หอพักของโรงเรียน โรงแรม หรือ Homestay กับครอบครัวญี่ปุ่น
การรับสมัคร
สมัครล่วงหน้าก่อนเปิดเรียน 2-3 เดือน 
HOKKAIDO

*ปี 2024 มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว*
เมือง Sapporo จังหวัด Hokkaido
เจ้าหน้าที่และอาจารย์ ให้การแนะนำเรื่องการเรียนต่อ การหางาน 
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00 - 12:30 น.
 
 
13:30 - 17:00 น.
1 เดือน
2 เดือน
เดือน
66,000 เยน
121,000 เยน
171,000 เยน
KANTO

เขต Omiya จังหวัด Saitama
มีสอนคันจิเพิ่มเติมให้ทุกวัน มีจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และ EJU เสมือนจริง
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00 - 12:30 น.
 
 
13:30 - 17:00 น.
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
79,706 เยน
139,412 เยน
199,118 เยน
ต้องตรวจสุขภาพและใช้รูปถ่าย 5 ใบ

เมือง Kawasaki จังหวัด Kanagawa
ทางโรงเรียนมีการจัดงานแลกเปลียนระหว่างนักศึกษาชาวญี่ปุ่นในวิทยาลัยวิชาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น และนักเรียนประถมญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอ
วันจันทร์, พุธ 
และ
อังคาร, พฤหัสบดี,ศุกร์
9:40-15:30 น.
 
 
9:40-13:25 น.
3 เดือน
207,500 เยน

เมือง Yokohama จังหวัด Kanagawa
จุดมุ่งหมายคือการผ่าน N1 การสอบ EJU
สอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ เซนมง (วิชาชีพ)
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:10 - 12:30 น.
 
 
13:10 - 16:30 น.
4 สัปดาห์  
8 สัปดาห์
10 สัปดาห์
96,000 เยน
172,000 เยน
200,000 เยน
TOKYO

เขต Bunkyo จังหวัด Tokyo
มีเทคนิคการสอนกว่า 30 ปี พัฒนาทักษะเพื่อธุรกิจ พร้อมศึกษาวัฒนธรรมควบคู่กันไป
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00-12:30 น.
 
 
13:30-17:00 น.
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
84,000 - 108,000 เยน
164,000 - 188,000 เยน
190,000 - 230,000 เยน
**เทอมมกราคม
ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ขึ้นไป**

ย่าน Akihabara จังหวัด Tokyo
เป็นสถาบันภาษาระดับแนวหน้าของญี่ปุ่น
มีนักเรียนจาก 50 ประเทศทั่วโลก
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:15-13:05 น.
 
 
13:25-17:15 น.
3 เดือน
220,000 เยน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น Weekly Course
เข้าเรียนได้ทุกสัปดาห์
**สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน**
เข้าได้เฉพาะสัปดาห์แรกของเดือน
เวลาเรียน
10:00-13:10 น.
สัปดาห์ละ
27,500 เยน
**ไม่รวมค่าแรกเข้า 22,000 เยน**

เขต Kita จังหวัด Tokyo
มีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่มาก หลักสูตรการเรียนเข้มข้น นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนทุกคน
รอบเช้า
 
รอบบ่าย
 
 
9:00-12:40 น.
 
14:00-15:45 น. 
(รอบบ่ายมีเรียนบางวัน)
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
160,000 เยน
185,000-230,000 เยน
255,000 เยน

*กำลังรอการอัพเดทข้อมูลปี 2024 จากโรงเรียน*
เขต Ikebukuro จังหวัด Tokyo
มีวิชาให้เลือกเรียนมากมายตรงกับความต้องการ ดูแลใกล้ชิด ให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ ได้
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00-12:20 น.
 
 
13:10-16:30 น.
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
85,000 เยน
150,000 เยน
215,000 เยน

 เขต Chuo จังหวัด Tokyo
มีชั้นเรียนเสริมพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นเช่น วิชาเน้นการสนทนา, หลักสูตรเร่งรัด ฯลฯ
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:20-12:40 น.
 
 
13:10-16:30 น.
6 สัปดาห์
10 สัปดาห์
140,000 เยน
195,000 เยน

*กำลังรอการอัพเดทข้อมูลปี 2024 จากโรงเรียน*
เขต Shibuya จังหวัด Tokyo
ตั้งอยู่ศูนย์กลางแฟชั่น เน้นทักษะสื่อสาร ปูพื้นฐานทักษะอื่นๆ อย่างครบถ้วน
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00-12:30 น.
 
 
13:30-17:00 น.
4 สัปดาห์
11 สัปดาห์
126,335 เยน
268,015 เยน

เขต Edogawa จังหวัด Tokyo
มีระบบการศึกษาเฉพาะตัว อยู่ในเครือ Jikei Group สถาบันวิชาชีพระดับแนวหน้า
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:10-12:25 น.
 
 
13:10-16:25 น.
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
88,000 เยน
146,000 เยน
204,000 เยน

เขต Shinjuku จังหวัด Tokyo
ชั้นเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 15 คน มีระบบแนะนำนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00-12:30 น.
 
 
13:00-16:30 น.
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
85,000 เยน
145,000 เยน
205,000 เยน
CHUBU

เมือง Nagoya จังหวัด Aichi
สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาโดยเฉพาะ มีจำนวนนักเรียนในชั้นไม่มาก
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00-12:40 น.
 
 
13:10-16:50 น.
3 เดือน
217,100 เยน

*ปี 2024 มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว*
เมือง Kofu จังหวัด Yamanashi
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่เน้นการใช้จริง ค่าเล่าเรียน ค่าหอพักมีราคาประหยัด
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00-12:30  น.
 
 
13:00-16:30 น.
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
80,000 เยน
135,000 เยน
190,000 เยน
KINKI

ย่าน Namba จังหวัด Osaka
ชั้นเรียนไม่เกิน 10 คน มีโอกาสฝึกฝนพูดคุยกับอาจารย์ มีหลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00-12:20  น.
 
 
13:00-14:35 น.
3 เดือน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้จริง
210,000 เยน
หลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิต
140,000 เยน

เขต Higashiyodagawa จังหวัด Osaka
สถาบันในเครือวิทยาลัยวิชาชีพ ด้านอิเลคทรอนิกส์ ไฟฟ้า  อาจารย์เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00-13:10  น.
 
 
13:35-17:40 น.
1 เดือน
3 เดือน
50,000 เยน
150,000 เยน

*ปี 2024 มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว*
เขต Abeno จังหวัด Osaka
มีชั่วโมงเรียนเยอะ และมีวิชาเลือกเรียนตามเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน
เวลาเรียน
9:00 - 14:40 น.
3 เดือน
220,000 เยน

เขต Tennoji จังหวัด Osaka
มีโอกาสฝึกสนทนาแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นกับคู่สนทนาอาสาสมัครติวเตอร์
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00-12:50  น.
 
 
13:30-17:20 น.
3 เดือน
228,800 เยน

ย่าน Namba จังหวัด Osaka
เรียนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ค่าเล่าเรียนราคาไม่แพง
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00-12:20  น.
 
 
13:00-14:35 น.
3 เดือน
หลักสูตรติวสอบ JLPT
210,000 เยน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระยะสั้น
90,000 เยน

ย่าน Namba จังหวัด Osaka
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และหลักสูตรเพื่อการสมัครงาน สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป มีการเยี่ยมชมการทำงานจริงที่บริษัทด้วย
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00-12:20  น.
 
 
13:00-14:35 น.
3 เดือน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
250,000 เยน
หลักสูตรเพื่อสมัครงาน
90,000 เยน

เมือง Kobe จังหวัด Hyogo
สภาพแวดล้อมมีความเป็นนานาชาติ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสามารถพูดไทยได้
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00-12:20  น.
 
 
13:20-16:40 น.
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
60,500 เยน
121,000 เยน
181,500 เยน

เขต Sakyo จังหวัด Kyoto
หลักสูตรซัมเมอร์ 3 สัปดาห์ช่วงเดือนสิงหาคม มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย โรงเรียนตั้งอยู่ในมหาวิทยาศิลปะ และเมืองหลวงเก่า
เวลาเรียน
9:00-12:30  น.
3 สัปดาห์
102,500 เยน
ที่พักในญี่ปุ่น

Sharehouse ในโตเกียว
ค่าเช่า
60,800 - 64,800 เยน / เดือน
(รวมค่าส่วนกลางแล้ว)
 
ไม่รวม ค่าแรกเข้า, ค่าที่นอนฟุตง 8,800 เยน
ลักษณะห้อง เป็นห้องนอนส่วนตัว มีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน มี Wi-Fi ฟรี

แชร์ห้องน้ำ, ห้องอาบน้ำ, ห้องครัว

จัดหา Apartment, Share House ทั่วประเทศญี่ปุ่น
ค่าเช่า
60,000 - 100,000 เยน/เดือน
(รวมค่าส่วนกลางแล้ว)
ราคาขึ้นอยู่กับที่ตั้ง ประเภทที่พัก และปัจจัยอื่นๆ

ทุกที่ในประเทศญี่ปุ่น
1 - 12 สัปดาห์
6,050 เยน / วัน
(อาหารเช้าและเย็น)
ควรมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
มีค่าดำเนินการจัดหาโฮมสเตย์ 30,800 เยน

ปรึกษาเรื่อง "เรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น" กับ #ทีมเจ๊เอ๊ด

ข้อมูลติดต่อ
.
.
ความสนใจเกี่ยวกับการไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

พบปัญหาในการกรอกแบบฟอร์ม หรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ

โทร. 0-2267-7726


CONTACT US
ติดต่อสมัครเรียนกับ #เจ๊เอ๊ด
เพิ่มเพื่อน

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23

BTS ศาลาแดง / MRT สีลม


0-2267-7726
© JEDUCATION. All rights reserved.