เพิ่มเพื่อน
ระยะเวลาเรียน
1 สัปดาห์ – 3 เดือน
ประเภทวีซ่า
กรณีที่อยู่เกิน 15 วันจะต้องขอวีซ่าระยะสั้น ( Temporary Visitor )
ที่พัก
หอพัก หรือ Homestay กับครอบครัวญี่ปุ่น
การรับสมัคร
สมัครล่วงหน้าก่อนเปิดเรียน 2-3 เดือน 
HOKKAIDO

เมือง Sapporo จังหวัด Hokkaido
เจ้าหน้าที่และอาจารย์ ให้การแนะนำเรื่องการเรียนต่อ การหางาน 
กำลังรับสมัคร
ภาคเรียนตุลาคม
ช่วงเวลาเรียน : 6 ตุลาคม -  23 ธันวาคม 2022
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00 - 12:30 น.
 
 
13:30 - 17:00 น.
3 เดือน
161,750 เยน

เมือง Sapporo จังหวัด Hokkaido
มีนักเรียนจาก 30 ประเทศทั่วโลก และมีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนญี่ปุ่นได้
4 สัปดาห์
12 สัปดาห์
83,300 เยน
205,600 เยน
ทำ Level checkก่อนสมัครเรียน 
KANTO

เขต Omiya จังหวัด Saitama
มีสอนคันจิเพิ่มเติมให้ทุกวัน มีจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และ EJU เสมือนจริง
1 เดือน
3 เดือน
77,636 เยน
179,048 เยน
ตรวจสุขภาพ, ใช้รูปถ่ายสมัคร 5 ใบ

เมือง Kawasaki จังหวัด Kanagawa
ทางโรงเรียนมีการจัดงานแลกเปลียนระหว่างนักศึกษาชาวญี่ปุ่นในวิทยาลัยวิชาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น และนักเรียนประถมญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอ
กำลังรับสมัคร
ภาคเรียนมกราคม
ช่วงเวลาเรียน : 7 มกราคม - 20 มีนาคม 2023
วันจันทร์, พุธ 
และ
อังคาร, พฤหัสบดี,ศุกร์
9:40-15:30 น.
 
 
9:40-13:25 น.
3 เดือน
200,000 เยน

เมือง Yokohama จังหวัด Kanagawa
จุดมุ่งหมายคือการผ่าน N1 การสอบ EJU
สอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ เซนมง (วิชาชีพ)
4 สัปดาห์  
10 สัปดาห์
96,000 เยน
193,000 เยน

เมือง Yokohama จังหวัด Kanagawa
มีหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อวิทยาลัยศิลปะ และสนับสนุนด้านการหางาน
1 เดือน 
3 เดือน
66,000 เยน
168,000 เยน
TOKYO

เขต Bunkyo จังหวัด Tokyo
มีเทคนิคการสอนกว่า 30 ปี พัฒนาทักษะเพื่อธุรกิจ พร้อมศึกษาวัฒนธรรมควบคู่กันไป
กำลังรับสมัคร
ภาคเรียนมกราคม
ช่วงเวลาเรียน : 5 มกราคม - 15 มีนาคม 2023
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00-12:30 น.
 
 
13:30-17:00 น.
3 เดือน
190,000 เยน
**ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ขึ้นไป**

เขต Ikebukuro จังหวัด Tokyo
เน้นการสอบผ่าน JLPT ระดับ N1 และคะแนน EJU มีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่มาก
กำลังรับสมัคร
ภาคเรียนพฤศจิกายน 
ช่วงเวลา : 1 พฤศจิกายน 2022 - 27 มกราคม 2023
ภาคเรียนธันวาคม
ช่วงเวลา : 1 ธันวาคม  2022 - 24 กุมภาพันธ์ 2023
รอบเช้า
9:00-12:40 น.
3 เดือน
201,000 เยน
**ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ขึ้นไป**

ย่าน Akihabara จังหวัด Tokyo
เป็นสถาบันภาษาระดับแนวหน้าของญี่ปุ่น
มีนักเรียนจาก 50 ประเทศทั่วโลก
กำลังรับสมัคร
หลักสูตภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 3 เดือน
ภาคเรียนมกราคม
ช่วงเวลาเรียน : 10 มกราคม - 17 มีนาคม 2023
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:15-13:05 น.
 
 
13:15-17:25 น.
3 เดือน
220,000 เยน

หลักสูตภาษาญี่ปุ่น Weekly Course
เข้าเรียนได้ทุกสัปดาห์
**สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน**
เข้าได้เฉพาะสัปดาห์แรกของเดือน
เวลาเรียน
10:00-13:10 น.
สัปดาห์ละ
25,000 เยน
**ไม่รวมค่าแรกเข้า 20,000 เยน**

เขต Ikebukuro จังหวัด Tokyo
มีวิชาให้เลือกเรียนมากมายตรงกับความต้องการ ดูแลใกล้ชิด ให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ ได้
3 เดือน
215,000 เยน

เขต Shinjuku จังหวัด Tokyo
มีเจ้าหน้าที่คนไทย และระบบดูแลนักเรียน 24 ชั่วโมง  จำนวนนักเรียนมากทำให้แบ่งชั้นเรียนย่อยได้หลายระดับ
4 สัปดาห์
10 สัปดาห์
86,000 เยน
200,000 เยน

เขต Shinjuku จังหวัด Tokyo
มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยแบบ The Ezoe Method ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
1 เดือน
3 เดือน
90,000 เยน
230,000 เยน

เขต Shibuya จังหวัด Tokyo
ตั้งอยู่ศูนย์กลางแฟชั่น เน้นทักษะสื่อสาร ปูพื้นฐานทักษะอื่นๆ อย่างครบถ้วน
กำลังรับสมัคร
ภาคเรียนมกราคม
ช่วงเวลาเรียน : 10 มกราคม - 23 มีนาคม 2023
เวลาเรียน
9:00-12:30 น.
3 เดือน
261,140 เยน
**ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ขึ้นไป**

เขต Chuo จังหวัด Tokyo
มีชั้นเรียนเสริมพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นเช่น วิชาเน้นการสนทนา, หลักสูตรเร่งรัด ฯลฯ
กำลังรับสมัคร
ภาคเรียนมกราคม
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 4 สัปดาห์
ช่วงเวลาเรียน : 5 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2023
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:15-13:05 น.
 
 
13:15-17:25 น.
4 สัปดาห์
115,000 เยน
**ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ขึ้นไป**

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 6 สัปดาห์
ช่วงเวลาเรียน : 5 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2023
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:15-13:05 น.
 
 
13:15-17:25 น.
6 สัปดาห์
140,000 เยน
**ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ขึ้นไป**

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 10 สัปดาห์
ช่วงเวลาเรียน : 5 มกราคม - 17 มีนาคม 2023
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:15-13:05 น.
 
 
13:15-17:25 น.
10 สัปดาห์
195,000 เยน
**ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ขึ้นไป**

เขต Edogawa จังหวัด Tokyo
มีระบบการศึกษาเฉพาะตัว อยู่ในเครือ Jikei Group สถาบันวิชาชีพระดับแนวหน้า
1 เดือน
3 เดือน
88,000 เยน
204,000 เยน

เขต Shinjuku จังหวัด Tokyo
ชั้นเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 15 คน มีระบบแนะนำนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
1 เดือน
3 เดือน
70,000 เยน
180,000 เยน
CHUBU

เมือง Kofu จังหวัด Yamanashi
โรงเรียนแนะนำให้เข้ามหาวิทยาลัยในเครือ และมหาวิทยาลัยชื่อดังในยามานาชิได้
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
70,000 เยน
125,000 เยน
180,000 เยน

เมือง Nagoya จังหวัด Aichi
สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาโดยเฉพาะ มีจำนวนนักเรียนในชั้นไม่มาก
4 สัปดาห์
10 สัปดาห์
80,000 เยน
170,000 เยน
ใช้หลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย 5 ใบ ในการสมัคร
KINKI

ย่าน Umeda จังหวัดOsaka
การเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสูง  เข้มงวด สำหรับผู้ที่มีความขยันและตั้งใจเรียนอย่างแท้จริง
3 เดือน
227,300 เยน

เมือง Kobe จังหวัด Hyogo
สภาพแวดล้อมมีความเป็นนานาชาติ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสามารถพูดไทยได้
กำลังรับสมัคร
ภาคเรียนพฤศจิกายน
ช่วงเวลาเรียน : 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2022
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00-12:20  น.
 
 
13:20-16:40 น.
2 เดือน
121,000 เยน

ภาคเรียนธันวาคม
ช่วงเวลาเรียน : 3 ธันวาคม - 28 ธันวาคม 2022
รอบเช้า
หรือ
รอบบ่าย
9:00-12:20  น.
 
 
13:20-16:40 น.
1 เดือน
60,500 เยน

ย่าน Namba จังหวัด Osaka
ชั้นเรียนไม่เกิน 10 คน มีโอกาสฝึกฝนพูดคุยกับอาจารย์ มีหลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 เดือน
120,000 - 190,000 เยน

ย่าน Namba จังหวัด Osaka
เรียนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ค่าเล่าเรียนราคาไม่แพง
3 เดือน
75,000 - 140,000 เยน

ย่าน Namba จังหวัด Osaka
สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป

ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมา มีการเยี่ยมชมการทำงานจริงที่บริษัท มีหลักสูตรเพื่อการสมัครงาน
3 เดือน
75,000 - 240,000 เยน

ย่าน Namba จังหวัด Osaka
มีหลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
กำลังรับสมัคร
ภาคเรียนมกราคม
ช่วงเวลาเรียน : 11 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2023
วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
และ
วันอังคาร วันพฤหัสบดี
9:00-12:20  น.
 
13:20-16:40 น.
2 เดือน
120,000 เยน

เขต Higashiyodagawa จังหวัด Osaka
สถาบันในเครือวิทยาลัยวิชาชีพ ด้านอิเลคทรอนิกส์ ไฟฟ้า  อาจารย์เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด
1 เดือน
3 เดือน
50,000 เยน
150,000 เยน

เขต Tennoji จังหวัด Osaka
มีโอกาสฝึกสนทนาแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นกับคู่สนทนาอาสาสมัครติวเตอร์
3 เดือน
223,800 เยน

เขต Abeno จังหวัด Osaka
มีชั่วโมงเรียนเยอะ และมีวิชาเลือกเรียนตามเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน
กำลังรับสมัคร
ภาคเรียนมกราคม
ช่วงเวลาเรียน : 12 มกราคม - 14 มีนาคม 2023
เวลาเรียน
9:00 - 14:40 น.
3 เดือน
220,000 เยน
CHUGOKU

เมือง Okayama จังหวัด Okayama
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีภูมิอากาศอบอุ่นสบาย ค่าครองชีพไม่สูง
4 สัปดาห์
10 สัปดาห์
75,500 เยน
170,000 เยน
สัมภาษณ์ก่อนสมัครเรียน

เมือง Hiroshima จังหวัด Hiroshima
ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยเสริมในการฝึกทักษะการฟัง ( Sound Lab ) มีชั้นเรียนคันจิเสริมพิเศษ
5 วัน
25,000 เยน
KYUSHU

เขต Tenjin เมือง Fukuoka
 เน้นฝึกทักษะการสนทนาที่ใช้งานได้จริง
สอนแบบลึกซึ้งควบคู่กับพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
3 เดือน
210,000 เยน
สัมภาษณ์ก่อนสมัครเรียน
ที่พักในญี่ปุ่น

ทุกที่ในประเทศญี่ปุ่น
1 - 12 สัปดาห์
5,292 เยน / วัน
(อาหารเช้าและเย็น)
ต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
มีค่าดำเนินการจัดหาโฮมสเตย์ 22,000 เยน

ปรึกษาเรื่อง "เรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น" กับ #ทีมเจ๊เอ๊ด

ข้อมูลติดต่อ
.
.
ความสนใจเกี่ยวกับการไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

CONTACT US | ติดต่อ #เจ๊เอ๊ด
เพิ่มเพื่อน

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23

BTS ศาลาแดง / MRT สีลม


0-2267-7726
© JEDUCATION. All rights reserved.