เพิ่มเพื่อน
 
days
 
hours
 
minutes
 
seconds

สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5
มิตรทาวน์ฮอลล์
 
รถส่วนตัว จอดฟรี 4 ชั่วโมง

MRT สามย่าน ทางออก 2
 
สามย่านมิตรทาวน์ สถานที่จัดJeducation Fair #งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 36 มีมาตรการป้องกันการป้องกันไวรัสโคโรน่าอย่างเร่งด่วนและเข้มงวด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ด้วย 7 แนวทางป้องกันดังนี้

🧴 จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่างๆ ทั่วศูนย์ฯ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกหลัก จุดประชาสัมพันธ์ ทางเข้าอุโมงค์เชื่อมกับ MRT ห้องน้ำและจุดที่มีคนใช้บริการหนาแน่น

🧽 ทำความสะอาดพื้นที่ทั่วศูนย์การค้า จุดที่มีการสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดภายในลิฟท์ ราวบันไดเลื่อน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชั่วโมง

🧴 ฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในลิฟท์ และบริเวณอุโมงค์ทางเชื่อมทุกชั่วโมง

😷 ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในศูนย์การค้าฯ ศูนย์อาหาร พนักงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้สวมหน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่

💺 ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าที่มีการใช้รถเข็นให้บริการโดยให้มีการเช็ดทำความสะอาดก่อนให้บริการลูกค้าทุกครั้ง ตลอดจนโต๊ะ เก้าอี้ บริเวณศูนย์อาหารทุกชั่วโมง

📢 ติดตั้งข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้าถึงข้อควรปฏิบัติตน เพื่อระวังและป้องกันการติดเชื้อโรคฯ ตลอดจนการแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ไม่สบาย

🚑 เตรียมพร้อมในการส่งลูกค้า พนักงานร้านค้าไปยังโรงพยาบาล หากพบผู้มีอาการเสี่ยงต่อโรค

ทั้งนี้สำหรับงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation Fair 2020 จะมีการตั้งจุดบริการเจลล้างมือภายในบริเวณงานให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และเจ้าหน้าที่-ผู้จัดงาน จะมีการสวมหน้ากากอนามัยในขณะอยู่ในบริเวณงานเช่นกันค่ะ
© Jeducation. All Rights Reserved.