New Opportunity for Japan study abroad & University Experience from Senpai 

โอกาสสำหรับผู้ที่มีความสนใจไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น  ที่จะได้รับฟังข้อมูล คุยกับรุ่นพี่นักเรียนไทยและนักเรียนนานาชาติในญี่ปุ่น เกี่ยวกับ “ โอกาสในการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น “  

ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี โท เอก ในโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นหรือนานาชาติ ในหลากหลายสาขา

Jump Japan in Bangkok เป็นหนึ่งในโครงการของ BizJapan กลุ่มนักศึกษาในญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักแบ่งเป็น 2 ส่วน 

1. การนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อและการทำงานในประเทศญี่ปุ่น
2. การแนะแนวมุมมอง ทัศนคติและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ผ่านประสบการณ์ของนักศึกษาไทยนักศึกษาต่างชาติ 

ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมของโครงการ Jump Japan ขึ้นในหลากหลายประเทศ เช่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ฮานอยและนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม และจาร์กาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในปีนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นที่ไทย ไต้หวัน มองโกเลีย และ ฟิลิปปินส์ต่อไป

ในส่วนของประเทศไทยนั้น จะมีการจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ 

••• เข้าร่วมงาน ฟรี!! •••
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 
เวลา 12.30 – 16:30 น.  
Jeducation สาขาอโศก  
อาคารจัสมินซิตี้ (ปากซอยสุขุมวิท 23) ชั้น 27 ถ.สุขุมวิท  
สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก / MRT สุขุมวิท


ตารางกิจกรรม

เวลา กิจกรรม
12.30 น.
เปิดรับลงทะเบียน
13.00 น.
แนะนำ BizJapan และผู้จัดงานร่วม
13.15 น.
บรรยายเรื่องการศึกษาต่อญี่ปุ่น โดยวิทยากรจาก JASSO สำนักงานประเทศไทย
13.50 น. Panel Discussion ประสบการณ์ของนักเรียนไทยที่ศึกษาในญี่ปุ่น
15.00 น. Table Group Discussion พูดคุยกลุ่มย่อยตามหัวข้อที่สนใจ
15.50 น. Free Talk 
16.20 น. ปิดงาน
 

การแต่งกาย : ชุดไปรเวทสุภาพ

ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย (มีบางส่วนของ Table group discussion ที่อาจใช้ภาษาอังกฤษ)  

แนะนำ Panelist
สุพิมพ์มาศ เธียรหิรัญ
ปริญญาเอก

Industrial Engineering and Economics 
Tokyo Institute of Technology
 
วรเศรษฐ์ ฉัตรอำไพวงศ์
ปริญญาตรี ปีที่ 3

College of International Relations
Ritsumeikan University
 
ปัณฑารีย์ สกุลนาค
วิทยาลัยเทคนิค ปีที่ 3

คณะวิศวะไฟฟ้า 
National Institute of Technology Fukushima college
 
และนักเรียนญี่ปุ่น นักเรียนชาวต่างชาติในญี่ปุ่น อีกมากมายใน Table discussion session
แบ่งกลุ่มพูดคุยกับรุ่นพี่ตามเรื่องที่สนใจ 
- การศึกษาต่อปริญญาโท / เอก
- การศึกษาต่อปริญญาตรี โปรแกรมนานาชาติ
- การศึกษาต่อปริญญาตรี โปรแกรมภาษาญี่ปุ่น
- ประสบการณ์จากเด็กต่างชาติ/ญี่ปุ่นต่อการศึกษาและสังคมญี่ปุ่น
- การเรียนภาษาญี่ปุ่นและการทำงานพิเศษ 
แนะนำวิทยากร
         
คุณนันทพร ชื่นกระโทก
เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา
วิทยากรจาก JASSO ประเทศไทย
คุณน้ำบุษ ทรัพย์ทิพย์
ผู้จัดการฝ่ายแนะแนว
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น
ลงทะเบียนร่วมงาน
Bizjapan เป็นองค์กรนักศึกษาที่จัดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 เริ่มจากการรวมกลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียว  มีการดำเนินโครงการมากมายทั้งภายในและภายนอกประเทศญี่ปุ่น โดยมีวิสัยทัศน์หลักคือ Globalization และ Entreprneurship 
 
ปัจจุบันองค์กรมีการร่วมมือกันจากนักศึกษาญี่ปุ่น และนักศึกษาต่างชาติจากหลากหลายมหาวิทยาลัย เช่นมหาวิทยาลัยโตเกียว , สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว , มหาวิทยาลัยวาเซดะ , มหาวิทยาลัยเคโอ และมหาวิทยาลัยโซเฟีย
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bizjapan.org
.
.
เจเอ็ดดูเคชั่น เป็นหน่วยงานผู้ดำเนินการด้านการศึกษาและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542  มีสาขาที่สีลมและอโศก โดยการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

1. สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น  
ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

2. ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
ได้รับการรับรองจากสมาคมแนะแนวการศึกษานานาชาติ

3. บริษัทจัดหางาน เจ แคเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
.
.
 
Japan Student Services Organization (JASSO)
หรือองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น

 
เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการศึกษา รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพของนักศึกษา จัดหาทุนการศึกษา และการให้ทุนกู้ยืมแก่นักศึกษา เพื่อสรรค์สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตภายภาคหน้า
 
โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไร ภายใต้การอุปถัมภ์ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (MEXT) ตลอดจนมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศญี่ปุ่น
.
.
JUMP JAPAN IN BANGKOK

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 

เวลา 12.30 – 16:30 น.  

ณ Jeducation สาขาอโศก อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 27 
ปากซอยสุขุมวิท 23

 
ติดต่อสอบถาม
02-258-3983
ask@jeducation.com
©Jeducation.  All Rights Reseraved.