เหลือเวลารับสมัครอีก..
 
days
 
hours
 
minutes
 
seconds
โครงการ “JAPAN YOUTH AMBASSADORS 2020”
โดย Jeducation และ TravelDesign ร่วมกับ เมือง Ugo, จังหวัด Akita
 

เฟ้นหา 2 นักศึกษาชาวไทย เป็นตัวแทนทูตสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เมือง UGO จังหวัด Akita ช่วงวันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2020 

 

สัมผัสวิถีชุมชนเมือง ทำกิจกรรม เรียนรู้การทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่นด้วยแนวคิด Omotenashi และใช้ชีวิตร่วมกับโฮสแฟมิลี่ นานถึง 2 สัปดาห์ 

 

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทุนฟรี 2 คน จะได้เดินทางไปยังเมือง Ugo จังหวัด Akita โดยทางโครงการจะเป็นผู้ออกค่าที่พัก, ค่าเดินทางภายในประเทศ, ค่าอาหาร, ค่าประกันการเดินทาง และค่ากิจกรรมตลอดโครงการ

ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น

 

รับสมัครถึง 11 กุมภาพันธ์ 2020 

 
• เป็นนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
• เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป
• สามารถเข้าร่วมงาน Jeducation Fair 2020 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 ได้
• มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
• ไม่จำกัดเพศ
• อายุไม่เกิน 23 ปี (เกิดหลังจากวันที่ 1 เมษายน 1996)
• เดินทางไปญี่ปุ่นภายในเดือน มิถุนายน 2020 ได้
• มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นมากกว่า ระดับ N3 หรือเทียบเท่า (ไม่จำเป็นต้องมีใบสอบวัดระดับ)
 
เยี่ยมชมเมือง UGO
 
เข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมสถานที่ พร้อมทดลองการทำงานร่วมกับชาวเมือง UGO
ทำหน้าที่เป็นทูตการท่องเที่ยว
 
โดยผลิตชิ้นงาน คนละ 3 ชิ้น ดังนี้
 •  แผ่นพับภาคภาษาไทย สำหรับแจกนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมือง UGO
 • จัดทำบทสรุปเรื่องราวรายสัปดาห์ ระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมือง Ugo จังหวัด Akita ผ่านการถ่ายทำ Video/ การถ่ายภาพ โดยผลงานที่ทำเสร็จแล้ว จะต้องนำไปลงในสื่อ SNS ของตนเอง
(รายละเอียดเงื่อนไขจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)


การคัดเลือกมี 2 รอบ

 

รอบที่ 1
 1.  ผู้สมัครจะต้องเดินทางมาฟังกติกาและรายละเอียดของโครงการที่
  "งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation Fair 2020"
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 9.00 น สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5 มิตรทาวน์ฮอลล์
   
 2.  จัดทำ Content “รีวิวงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation Fair 2020”
  ผ่านทาง Facebook ของตนเอง โดยสามารถนำเสนอด้วยวิธีใดก็ได้ (คลิป Video/ภาพประกอบบทความ)
  โดยกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างน่าสนใจ ผลงานสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจ/ข้อคิด/ประโยชน์ หรือความประทับใจ ให้กับผู้รับชมหรือผู้อ่านได้ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นเอกลักษณ์ ไม่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานผู้อื่น
 
รอบที่ 2
 • สัมภาษณ์วัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
ใบสมัคร
ตั้งชื่อไฟล์ : ชื่อจริง(ภาษาอังกฤษ)_application
1
สำเนาบัตรประชาชน
 
ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาให้เรียบร้อย
ตั้งชื่อไฟล์ : ชื่อจริง(ภาษาอังกฤษ)_idcard
2
หลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี) 
 
เช่น ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น, Transcript ของมหาวิทยาลัยที่ระบุคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่น หรือ หนังสือรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ตั้งชื่อไฟล์ : ชื่อจริง(ภาษาอังกฤษ)_jlpt
3


ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล์ info@jeducation.com ทางเราจะติดต่อกลับและยืนยันสิทธิ์การสมัครกลับไปให้ทราบอีกครั้งค่ะ

เปิดรับสมัคร
23 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2020
ประกาศผลผู้เข้ารอบสัมภาษณ์
2 มีนาคม 2020
การแจ้งผล
ประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ และ Facebook Fanpage JYA
ผู้ประสานงานโครงการ จะแจ้งผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์
สัมภาษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ จะเเจ้งผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์
ประกาศผลผู้ได้เป็นตัวแทน
ผู้ประสานงานโครงการ จะเเจ้งผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 2 คน ทางโทรศัพท์
การแจ้งผล
ประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ และ Facebook Fanpage JYA
ผู้ประสานงานโครงการ จะแจ้งผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 2 คน ทางโทรศัพท์
วันเดินทาง
2 - 15 มิถุนายน 2020
หมายเหตุ
 
นักศึกษาที่ไม่ได้รับคัดเลือก แต่มีความประสงค์ร่วมเดินทางไปกับโครงการนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ โดยชำระค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม (ไม่ต้องทำหน้าที่ AMBASSADORS / รับจำนวนจำกัด 8 คน)
 
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเองโดยที่ไม่ได้รับทุน 52,500 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม : ค่าที่พัก, ค่าเดินทางภายในประเทศ, ค่าอาหาร, ค่าประกันการเดินทาง และค่ากิจกรรมตลอดโครงการ
ค่าใช้จ่ายไม่รวม : ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น)
02-665-2969 ต่อ 109
© JAPAN YOUTH AMBASSADORS