ไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น หลักสูตรระยะยาว
กับ #ทีมเจ๊เอ๊ด

สมัครเรียนต่อญี่ปุ่นวีซ่านักเรียน (Student Visa)  เข้าเรียนได้ในเดือนมกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และตุลาคม
เจ้าหน้าที่แนะแนว #ทีมเจ๊เอ๊ด ทุกคนมีประสบการณ์การเรียนที่ญี่ปุ่น ช่วยแนะนำรร.ที่เหมาะสมกับคุณ
ไปเรียนด้วยวีซ่านักเรียนอย่างถูกกฎหมาย เราให้คำแนะนำการเตรียมเอกสารอย่างรอบคอบและถูกต้อง จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี 
เพราะ Jeducation เป็นสำนักงานในไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนว สมัครเรียน วีซ่า ทุกขั้นตอน ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว
ที่กำลังเปิดรับสมัคร

เรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว เทอมกรกฎาคม 2020
(หลักสูตร 6 เดือน - 1 ปี 9 เดือน)
ช่วงเวลารับสมัคร : 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2020
เรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว เทอมตุลาคม 2020
(หลักสูตร 6 เดือน - 1 ปี 6 เดือน)
ช่วงเวลารับสมัคร : 15 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2020

HOW TO APPLY | ขั้นตอนการสมัครเรียน

สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แนะแนว
ยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัครเรียน
* เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารให้อย่างละเอียดเมื่อผู้สมัครชำระค่าสมัครแล้วเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คและส่งเอกสารไปญี่ปุ่น
เรียนภาษาญี่ปุ่นในไทยระหว่างรอผล
เจ้าหน้าที่แจ้งผลตอบรับจากตม.
ดำเนินการจองที่พัก และตั๋วเครื่องบิน
โรงเรียนส่งใบตอบรับจาก ตม. (COE) มาให้ และนำไปขอวีซ่า
เจเอ็ดดูเคชั่นจัดปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
เพิ่มเพื่อน

อาคารจัสมินซิตี้ (ปากซอยสุขุมวิท 23) ชั้น 27

BTS อโศก / MRT สุขุมวิท

0-2665-2969
0-2258-3983
© JEDUCATION. All rights reserved.