MEITOKU GIJUKU
SENIOR HIGH SCHOOLHigh School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

MEITOKU GIJUKU SENIOR HIGH SCHOOL โรงเรียนมัธยมปลายจากจังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น
จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย ภาคเรียนตุลาคม 2019

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

– หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน (ม.6) 
เข้าเรียนเดือนตุลาคม 2019  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2021

– หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน (ม.4 – 6)
เข้าเรียนเดือนตุลาคม 2019  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2023หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน (ม.6)  ต้องมี N3 แล้ว
 • ผู้สมัครจะต้องมีกำหนดการจบการศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้วภายในเดือนตุลาคม 2019
   
 • ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ N3
   
 • เข้ามาเป็นนักเรียนชั้นม.6 ของโรงเรียนมัธยมปลายเมโตคุ
   
 • เมื่อศึกษาจบหลักสูตร 1 ปี 6 เดือนจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายจากโรงเรียน
หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน (ม.4 – 6)
 • ผู้สมัครจะต้องมีกำหนดการจบการศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมต้นแล้วภายในเดือนตุลาคม 2019
   
 • ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นน้อย ในปีแรกจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด โดยมีเป้าหมายผ่านระดับ N2
   
 • ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นดีอยู่แล้ว สามารถเข้าเรียนหลักสูตรปกติกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นได้เลย
   
 • สามารถเรียนจบหลักสูตรมัธยมปลายได้ในระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน
   
 • สามารถเลือกหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน
   
 • มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งสามารถไปแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนคู่สัญญาในต่างประเทศได้การเรียนระดับมัธยมปลาย จะใช้เงินประมาณปีละ 6 แสนบาทต่อปี  รวมค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหารครบทุกมื้อ กิจกรรม ชุดนักเรียน ฯลฯ

โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก  ยกเว้น ค่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก และค่าขนมทานเล่น

* ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าทำหนังสือเดินทาง

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการคูณ 0.33
มีค่าแรกเข้า 300,000เยน (ชำระตอนสัมภาษณ์ผ่าน) 
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน 3 ปี 6 เดือน
ค่าเล่าเรียน 900,000 2,100,000
ค่าหอพัก 1,350,000 3,150,000
ค่าอื่นๆ 250,000 399,000
รวมตลอดหลักสูตร 2,800,000 5,949,000ค่าสมัคร 500 บาท
การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ 1 มิถุนายน 2019
ตารางเวลาสอบ
รอบเช้า สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ (โจทย์ภาษาอังกฤษ), วิชาภาษาอังกฤษ
รอบบ่าย สอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง (มีล่าม)
สถานที่ โรงแรม Radisson blu Plaza Bangkok Hotel
ผู้สมัครควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน หรือสามารถเขียนตัวอักษรฮิรากานะ - คาตาคานะได้1: ใบสมัคร (พิมพ์เอกสารและปรินท์ออกมาเซ็นด้วยปากกาดำ) DOWNLOAD
2: ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (ภาษาอังกฤษ)
3: ใบรับรองจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 (ภาษาอังกฤษ)
4: ใบคัดสำเนาทะเบียนราษฏร (ทร14/1) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
** ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น (ค่าแปลใบละ 400 บาท)
5: รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ ติดบนใบสมัคร
ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครสอบ และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบ
ผู้สมัครต้องมีใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป (หากไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนได้)
ปิดรับสมัคร  กำหนดส่งเอกสาร : 24 พฤษภาคม 2019สาขาสีลม
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500
BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101 – 104
สาขาอโศก
ชั้น 27 อาคารจัสมินซิตี้ ถ.สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม. 10110
BTS อโศก / MRT สุขุมวิท
โทร. 0-2665-2969ผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
.
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น


เพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
02 - 665 - 2969
 ask@jeducation.com
© Jeducatiion. All Rights Reserved.