MEITOKU GIJUKU
SENIOR HIGH SCHOOLHigh School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

MEITOKU GIJUKU SENIOR HIGH SCHOOL โรงเรียนมัธยมปลายจากจังหวัดKochi  
เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมปลายเข้าเรียนหลักสูตรญี่ปุ่น เพื่อเข้าเรียน ภาคเรียนตุลาคม 2024

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

– หลักสูตรญี่ปุ่นปกติ 3 ปี 6 เดือน (ม.4 – 6)
เข้าเรียนเดือนตุลาคม 2024  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2028

– หลักสูตรญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน (หลังจบ ม.6) 
เข้าเรียนเดือนตุลาคม 2024  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2026

ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2024

คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตรญี่ปุ่น 3 ปี 6 เดือน (ม.4 – 6)
 • ผู้สมัครจะต้องมีกำหนดการจบการศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมต้นแล้วก่อนเดือนตุลาคม 2024
   
 • ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นน้อย ในปีแรกจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด โดยมีเป้าหมายผ่านระดับ N2
   
 • ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นดีอยู่แล้ว สามารถเข้าเรียนหลักสูตรปกติกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นได้เลย
   
 • สามารถเรียนจบหลักสูตรมัธยมปลายได้ในระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน
   
 • สามารถเลือกหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน
   
 • มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งสามารถไปแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนคู่สัญญาในต่างประเทศได้
หลักสูตรญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน
 • ผู้สมัครจะต้องมีกำหนดการจบการศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้วก่อนเดือนตุลาคม 2024
   
 • ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ N3
   
 • เมื่อศึกษาจบหลักสูตร 1 ปี 6 เดือนจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายจากโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายการเรียนระดับมัธยมปลาย จะใช้เงินประมาณปีละ 6 แสนบาทต่อปี  รวมค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหารครบทุกมื้อ กิจกรรม ชุดนักเรียน ฯลฯ

โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก  ยกเว้น ค่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก และค่าขนมทานเล่น

* ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าทำหนังสือเดินทาง

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
 
คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการคูณ 0.30
มีค่าแรกเข้า 300,000 เยน (ชำระหลังสอบผ่าน)
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน 3 ปี 6 เดือน
ค่าเล่าเรียน 630,000 1,470,000
ค่าหอพัก 666,000 1,554,000
ค่าอื่นๆ 1,479,000 3,095,000
รวมตลอดหลักสูตร 3,075,000 6,419,000
กำหนดการสอบค่าสมัคร 1,000 บาท
การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
เวลาที่สอบ   
9:00 - 16:00 (ขึ้นอยู่กับลำดับการสัมภาษณ์)
รอบเช้า
สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ
รอบบ่าย
สอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง (มีล่าม)
สถานที่
โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
ผู้สมัครควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน หรือสามารถเขียนตัวอักษรฮิรากานะ - คาตาคานะได้
เอกสารที่ใช้สมัครสอบ1: ใบสมัคร (พิมพ์เอกสารและปรินท์ออกมาเซ็นด้วยปากกาดำ) DOWNLOAD ใบสมัคร
2: ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (ภาษาอังกฤษ)
3: ใบรับรองจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 (ภาษาอังกฤษ)
4: สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
5: รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ ติดบนใบสมัคร
ปิดรับสมัคร  31 พฤษภาคม 2024
ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครสอบ และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบ
ผู้สมัครต้องมีใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป
(หากไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนได้)
สถานที่รับสมัครสาขาสีลม
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500
BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101 – 104ผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

เพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
 ask@jeducation.com
© JEDUCATION. All rights reserved.