OISCA SENIOR
HIGH SCHOOLHigh School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

OISCA Senior High School ก่อตั้งขึ้นภายใต้จุดประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
เป็นสถาบันที่รวมนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติ ทีมาใช้ชีวิตในหอพักพร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการเรียนร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติริมทะเลสาบฮามามัตสึ จ.ชิซึโอกะ
 
โดยโรงเรียนเป็นสะพานเชื่อมให้นักเรียนต่างชาติได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมแบบญี่ปุ่นโดยตรง จากการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับเพื่อนๆ นักเรียนญี่ปุ่นตลอด 24 ชั่วโมง 
 
จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย ภาคเรียนเมษายน 2019

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

– หลักสูตร 3 ปี (ม.4 – 6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2019  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2022
หลักสูตร 3 ปี (ม.4 – 6)
  • ผู้สมัครจะต้องจบชั้นมัธยมต้นก่อนเดือนเมษายน 2018
  • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ในปีแรกจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด โดยมีเป้าหมาย ผ่านระดับ N3 ในเดือนธันวาคมปีแรก
  • ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้ว ในภาคเรียนแรกจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น และจะได้สอบวัดระดับความรู้ของแต่ละคน
  • ปี 1 ภาคเรียนแรกจะเรียนภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนชาวต่างชาติเท่านั้น แต่ภาคเรียนที่สองเป็นต้นไป จะเข้าชั้นเรียนรวมกับคนญี่ปุ่นจนจบชั้นปีที่ 3แต่ละคน
  • สามารถเรียนจบหลักสูตรมัธยมปลายได้ในระยะเวลา 3 ปี
  • สามารถเลือกหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน การเรียนระดับมัธยมปลาย จะใช้เงินประมาณปีละ 5 แสนบาทต่อปี  รวมค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหารวันละ 3 มื้อ กิจกรรม

โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก  ยกเว้น ค่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก และค่าขนมทานเล่น

* ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าทำหนังสือเดินทาง

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการคูณ 0.33
รายละเอียด
หลักสูตร 3 ปี
ปี 1 ปี 2 ปี 3
ค่าสมัคร 25,000 - -
ค่าแรกเข้า 70,000 - -
ค่าเล่าเรียน 432,000 432,000 432,000
ค่าหอพัก 675,000 675,000 615,000
ค่าอื่นๆ 503,000 328,000 313,000
รวม 1,705,000 1,435,000 1,360,000
ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าหอพักและอาหาร และค่าอื่นๆรวม 1,680,000 เยน
ค่าอื่นๆรวม ค่าชุดนักเรียน ค่ากิจกรรม ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ และค่าหอพักรวมอาหาร 3 มื้อแล้วค่าสมัครสอบ 500 บาท
การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ
16 มกราคม 2019
เวลาสอบ
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
รอบเช้า
สอบข้อเขียน คณิตศาสตร์ (โจทย์ภาษาอังกฤษ) , ภาษาอังกฤษ
รอบบ่าย
สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง
สถานที่
Jeducation สาขาอโศก1: ใบสมัคร (กรอกด้วยปากกาดำ) DOWNLOAD
2: ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษาม.3 หรือ ใบรับรองจบการศึกษาม.3 (ภาษาอังกฤษ)
3: Transcript (ภาษาอังกฤษ)
4: สำเนา Passport
5: ใบคัดสำเนาทะเบียนราษฏร (ทร14/1) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
** ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น (ค่าแปลใบละ 400 บาท)
6: รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ
ปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2019​
ผู้สมัครต้องสมัครเรียนพร้อมผู้ปกครอง และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบสาขาสีลม
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500
BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101 – 104
สาขาอโศก
ชั้น 27 อาคารจัสมินซิตี้ ถ.สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม. 10110
BTS อโศก / MRT สุขุมวิท
โทร. 0-2665-2969ผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
.
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

ต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มนี้?เพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
02 - 665 - 2969
 ask@jeducation.com
© Jeducatiion. All Rights Reserved.