SENDAI IKUEI GAKUEN
HIGH SCHOOLHigh School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

SENDAI IKUEI GAKUEN HIGH SCHOOL โรงเรียนมัธยมปลายจากจังหวัดมิยางิ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย ภาคเรียนตุลาคม 2019

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

– หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน(ม.4 – 6)

เข้าเรียนเดือนตุลาคม 2019  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2023
หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน(ม.4 – 6)
  • ผู้สมัครจะต้องมีกำหนดการจบการศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมต้นแล้วภายในเดือนตุลาคม 2019
     
  • ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นน้อย ในปีแรกจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด โดยมีเป้าหมายผ่านระดับ N2
     
  • สามารถเรียนจบหลักสูตรมัธยมปลายได้ในระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน
     
  • สามารถเลือกหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียนการเรียนระดับมัธยมปลาย จะใช้เงินประมาณปีละ 6 แสนบาทต่อปี  รวมค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหาร 2 มื้อ (เช้าและเย็น) กิจกรรม ชุดนักเรียน ฯลฯ

โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก  ยกเว้น ค่าอาหารกลางวัน ค่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก และค่าขนมทานเล่น

* ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าทำหนังสือเดินทาง

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการคูณ 0.33
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเล่าเรียน
3 ปี 6 เดือน
ปี 1 1,590,000
ปี 2 1,250,000
ปี 3 1,250,000ค่าสมัคร 500 บาท

การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ
18 หรือ 19 พฤษภาคม 2019 (เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกที)
เวลาสอบ
9:00 - 16:00
รอบเช้า
สอบข้อเขียน คณิตศาสตร์ (โจทย์ภาษาอังกฤษ) , ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น
รอบบ่าย
สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (มีล่าม)
สถานที่
เจเอ็ดดูเคชั่น สาขาอโศก
ผู้สมัครต้องสมัครเรียนพร้อมผู้ปกครอง และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบ
ผู้สมัครควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน หรือสามารถเขียนตัวอักษรฮิรากานะ - คาตาคานะได้
ค่าเล่าเรียนในตาราง รวมค่าแรกเข้า ค่าหอพัก ชุดนักเรียน ค่าประกันสุขภาพ และค่าสมาคมผู้ปกครอง PTSA แล้ว1: ใบสมัคร (พิมพ์เอกสารและปรินท์ออกมา เซ็นต์ด้วยปากกาดำ) DOWNLOAD
2: เอกสารของผู้ค้ำประกัน DOWNLOAD
3: ใบรับรองจบการศึกษาม.3 (ภาษาอังกฤษ)
4: ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับชั้นม.1 - ม.3 (ภาษาอังกฤษ)
5: สำเนา Passport ของนักเรียนและผู้ค้ำประกัน
6: ใบคัดสำเนาทะเบียนราษฏร (ทร14/1) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
** ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น (ค่าแปลใบละ 400 บาท)
7: รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ ติดบนใบสมัคร
ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2019สาขาสีลม
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500
BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101 – 104
สาขาอโศก
ชั้น 27 อาคารจัสมินซิตี้ ถ.สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม. 10110
BTS อโศก / MRT สุขุมวิท
โทร. 0-2665-2969ผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
.
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น


เพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
02 - 665 - 2969
 ask@jeducation.com
© Jeducatiion. All Rights Reserved.