SENDAI IKUEI GAKUEN
HIGH SCHOOLHigh School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

SENDAI Ikuei Gakuen High School โรงเรียนมัธยมปลายจากจังหวัดมิยางิ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย ภาคเรียนตุลาคม 2017

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

– หลักสูตร 3 ปีครึ่ง (ม.4 – 6)
เข้าเรียนเดือนตุลาคม 2017  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2021
หลักสูตร 3 ปีครึ่ง (ม.4 – 6)
  • ผู้สมัครจะต้องจบชั้นมัธยมต้นก่อนเดือนตุลาคม 2017
  • ผู้เรียนจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด ควบคู่ไปกับวิชาปกติ
  • สามารถเรียนจบหลักสูตรมัธยมปลายได้ในระยะเวลา 3 ปี
  • สามารถเลือกหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน
  • เรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนแรก (ตุลาคม - มีนาคม) เมื่อเข้าปี 1 จะเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่กับวิชาการอื่นๆ การเรียนระดับมัธยมปลาย จะใช้เงินประมาณปีละ 6 แสนบาทต่อปี  รวมค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหารครบทุกมื้อ กิจกรรม ชุดนักเรียน ฯลฯ

โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก  ยกเว้น ค่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก และค่าขนมทานเล่น

* ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าทำหนังสือเดินทาง

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการคูณ 0.33
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเล่าเรียน
    3 ปีครึ่ง 6 เดือนแรก 980,000 เยน
ปี 1 1,200,000 เยน
ปี 2 1,200,000 เยน
ปี 3 1,200,000 เยน
ค่าเล่าเรียนในตาราง รวมค่าแรกเข้า ค่าหอพัก ชุดนักเรียน ค่าประกันสุขภาพ และค่าสมาคมผู้ปกครอง PTSA แล้วฟรี..ค่าสมัครสอบ! ( ปกติ 2,000 บาท)
การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017
เวลาสอบ
เวลาสอบ หลังจากสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งเวลาสอบอีกครั้ง
 
วิชาที่สอบ
วิชาภาษาญี่ปุ่น
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (สัมภาษณ์ภาษาไทย มีล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นให้)
สถานที่
สำนักงานเจเอ็ดดูเคชั่น สาขาอโศก อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 27 ปากซอยสุขุมวิท 231: ใบสมัคร (กรอกด้วยปากกาดำ) DOWNLOAD
2: ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษาม.3 หรือ ใบรับรองจบการศึกษาม.3 (ภาษาอังกฤษ)
3: Transcript (ภาษาอังกฤษ)
4: สำเนา Passport
5: ใบคัดสำเนาทะเบียนราษฏร (ทร14/1) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
** ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น (ค่าแปลใบละ 400 บาท)
6: รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ
ปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2017
ผู้สมัครต้องสมัครเรียนพร้อมผู้ปกครอง และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบสาขาสีลม
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500
BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101 – 104
สาขาอโศก
ชั้น 27 อาคารจัสมินซิตี้ ถ.สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม. 10110
BTS อโศก / MRT สุขุมวิท
โทร. 0-2665-2969ผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
.
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

ต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มนี้?เพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
02 - 665 - 2969
 ask@jeducation.com
© Jeducatiion. All Rights Reserved.