TEIKYO UNIVERSITY KANI
HIGH SCHOOLHigh School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น
          Teikyo University Kani High School โรงเรียนมัธยมปลาย จากจังหวัด Gifu
เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมปลายเข้าเรียนหลักสูตร IB (
International Baccalaureate)
*การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ*
เปิดรับสมัครสอบตรงเพื่อเข้าเรียน ภาคเรียนตุลาคม 2024
 
ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2024
คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตรมัธยมปลาย IB 3 ปี
(ม.4 - 6)
เข้าเรียนเดือนตุลาคม 2024
 
 • เรียนในหลักสูตร IB (International Baccalaureate)
 • การเรียนการสอนจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ยกเว้นในวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • หลังเรียนจบหลักสูตรจะได้ทั้งวุฒิมัธยมปลาย และ IB
 • มีเทคโนโลยีในการสอนที่ทันสมัย มีโน้ตบุคส่วนตัวให้นักเรียนใช้
หมายเหตุ
 • หลังจบการศึกษาจะได้รับใบรับรองจบชั้นมัธยมปลาย และ IB
ค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ ด้วยการคูณ 0.30
หลักสูตรทั่วไป
ภาคเรียน ระดับชั้น ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน รวม
ตุลาคม ม.4 40,000 500,000 4,610,400 5,150,400
ม.5 - - 4,610,400 4,610,400
ม.6 - - 4,610,400 4,610,400
*หมายเหตุ
ค่าเล่าเรียน รวมค่าชุดยูนิฟอร์ม หนังสือเรียน ค่าประกัน ค่าหอพัก ค่าอาหาร 3 มื้อ
กำหนดการสอบค่าสมัคร 40,000 เยน

การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา
มีการพิจารณาเอกสารการสมัคร และสอบข้อเขียนพร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบข้อเขียน
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
เวลาสอบ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
รอบเช้า
สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
รอบบ่าย
สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง
สถานที่
สอบออนไลน์
เอกสารที่ใช้สมัครสอบรอแก้
 
 1. ใบสมัคร (พิมพ์เท่านั้น)  DOWNLOAD ใบสมัคร 
 2. ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษามัธยมต้น หรือ ใบรับรองจบการศึกษามัธยมต้น (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 3. ใบแสดงผลการเรียนมัธยมต้น Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. ผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • TOEIC 700
  • TOEFL iBT 50
  • TOEFL ITP 400
  • IELTS 4.5
  • CEFR B1
  • Eiken Pre1
 5. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า – ออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้า และหน้าที่มีวีซ่าญี่ปุ่น
 6. ทร.14/1 (ทะเบียนบ้านแบบคัดแบบทะเบียนราษฎร) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)
 7. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ ติดบนใบสมัคร (รูปนักเรียนเท่านั้น)
ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2024
ผู้สมัครต้องสมัครเรียนพร้อมผู้ปกครอง และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบ
สถานที่รับสมัครJEDUCATION เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์
ติดต่อสมัครเข้าเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line Official : @jeducationผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

เพิ่มเพื่อน
02 - 267-7726
 ask@jeducation.com
© JEDUCATION. All rights reserved.