เอกสารที่ต้องดาวน์โหลด
a) International Student Application Form, with a picture attached.
b) Specialization, Research Plan and Placement Application Form
c) Written Pledge
d) Medical Certificate
ดาวน์โหลดทั้ง 4 ฟอร์มที่นี่ >> http://bit.ly/toyama_apply2018
เอกสารเพิ่มเติม
e) Final Grades of Graduated University
f) Final Diploma of Graduated University or Certificate of Degree Completion
g) Letter of Recommendation from Graduated University’s Dean or Responsible Professor
h) Graduation Thesis (Only applicants that have written such a thesis)
i) Copy of Passport
หมายเหตุ : เอกสารข้อ d) และ i) สามารถนำมายื่น เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบสัมภาษณ์
1. เอกสารต้องเตรียมเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษเท่านั้น หากมีเป็นภาษาไทย กรุณานำฉบับแปลมาด้วย
2. ภาพที่ใช้ในการสมัคร ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4.5 × 3.5 cm เป็นภาพติดบัตร หน้าตรง ถอดหมวก และกรอกชื่อ-นามสกุลด้านหลังภาพ ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพที่ปริ้นท์ใส่กระดาษ หรือถ่ายเอกสารมา
3. ข้อมูลแผนงานวิจัย, แบบฟอร์มเลือกสาขาวิชา ต้องอธิบายโดยละเอียด
4.  เอกสารแสดงผลการเรียน ต้องระบุคะแนนในทุกรายวิชา หรือทุกชั้นปี
5. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา หากใช้เป็นสำเนา จะต้องมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานผู้ออกเอกสาร
6. หากมีวิทยานิพนธ์ให้นำมาด้วย
ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตัวเองที่
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สาขาอโศก
เลขที่ 2 อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 27 ถ.สุขุมวิท (ซอย 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
☎ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-258-3983