• ทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน
 • เงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (รวมค่าที่อยู่อาศัย) เดือนละ 170,000 เยน 
          ยกเว้นในกรณีออกจากประเทศญี่ปุ่นเกิน 30 วัน หรือหยุดเรียนเป็นระยะเวลานาน จะพิจารณาระงับการจ่ายเงินของช่วงระยะเวลานั้น
ค่าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ทุนการศึกษารวมค่าตั๋วเครื่องบินขาไปจากประเทศไทยและค่าเดินทางจนไปถึงจังหวัดโทยามะ
ค่าเดินทางกลับประเทศ
 • ทุนการศึกษา ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไทย
ทุนการศึกษา รวม
 • ค่าสอบเข้าเรียน
 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าเทอมและค่าประกัน (ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ) ตามค่าใช้จ่ายจริง
ตั้งแต่ช่วงเป็นนักศึกษาวิจัย (6เดือน) และช่วงเรียนระดับปริญญาโท (2ปี) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 – เดือนมีนาคม 2020 รวม 2 ปีครึ่ง
Toyama University
Science and Technology Education Department
 • Department of Electrical and Electronic Engineering
 • Machine Intelligence Systems Engineering
เว็บไซต์ 
ภาษาญี่ปุ่น     : http://www.gse.u-toyama.ac.jp/
ภาษาอังกฤษ : http://www.gse.u-toyama.ac.jp/english/index.html
 
Toyama Prefectural University.
Graduate School of Engineering
 • Department of Mechanical Systems Engineering
 • Intelligent design engineering major
เว็บไซต์ 
ภาษาญี่ปุ่น     : http://www.pu-toyama.ac.jp/
ภาษาอังกฤษ : http://www.pu-toyama.ac.jp/english/eindex.html
ชื่อบริษัท
Takano Giken Co., Ltd.
ที่ตั้ง
Toyama prefecture ,Toyama city ,Yao-machi , Ishido 623
จำนวนพนักงาน
บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 160 คน
ทุนจดทะเบียน
80 ล้าน เยน
ตำแหน่ง
 • Manufacture and sale electronic parts
 • Manufacture and sale precision press parts
 • Manufacture and sale resin injection molded products
 • Manufacture and sale molds and automatic machines
จุดเด่นของบริษัท
 • ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง
 • สามารถออกแบบและผลิตชิ้นส่วนที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือแม้กระทั่งออกแบบเครื่องการผลิตอัตโนมัติให้แก่ลูกค้าจนไปถึงการดูแลการผลิต
สิ่งที่คาดหวังหลังจากการเข้ารับทำงาน
 • ออกแบบ ผลิต บำรุงรักษาและการตรวจสอบ ต้นแบบแม่พิมพ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • ออกแบบ ผลิต บำรุงรักษาและการตรวจสอบ ต้นแบบแม่พิมพ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบอัตโนมัติ
ในอนาคตมีแผนจะจัดระบบในประเทศไทย พนักงานอาจจะมีบทบาทในการเติมช่องว่างในความแตกต่าง ทางเทคนิคระหว่างสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นกับบริษัทในประเทศไทย
 
สวัสดิการ (ปี2017)
 • เงินเดือน 230,000 เยน/เดือน
 • การปรับฐานเงินเดือนปีละครั้ง
 • โบนัสปีละสองครั้ง
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 2 วัน
 • สวัสดิการ เช่น ประกันสังคมต่างๆ, โรงอาหารสำหรับพนักงาน, ค่าเดินทาง ฯลฯ
 • อื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น, ค่าอาหาร ฯลฯ
เว็บไซต์
หากผู้ได้รับทุนฯ ละเมิดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ทางโครงการจะพิจารณาตัดสิทธิ์การให้ทุน
1. ตรวจพบข้อมูลเท็จบนเอกสารการสมัคร
2. ฝ่าฝืนข้อตกลงกับทางจังหวัดโทยามะ
3. ทำผิดกฏหมายประเทศญี่ปุ่น
4. ทางมหาวิทยาลัยให้ออกหรือหมดสภาพการเป็นนักศึกษา (อาจระงับการให้ทุน ตั้งแต่มีการแจ้งจากมหาวิทยาลัย จนถึงวันหมดสภาพนักศึกษา)
5. ไม่สามารถเรียนจบได้ในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นเพราะเกรดหรือการหยุดเรียนก็ตาม
6. เมื่อได้รับทุนอื่นๆ นอกเหนือจากทุนของโครงการนี้ (ไม่รวมทุนในการทำวิจัย)
☎ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-258-3983