ได้ภาษา
การได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับคนญี่ปุ่น ได้พูดคุยกับเพื่อนคนญี่ปุ่นทุกวัน แถมยังต้องเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ภาษาและสำเนียงของนักเรียนจะเป๊ะกว่าเรียนในไทยแน่นอน ยิ่งถ้ามีใจรักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะมีความสุขและยิ่งพัฒนาทักษะภาษาไปได้ไกลค่ะ
assignment_turned_in
ได้วินัย
เป็นจุดที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนปลาบปลื้ม เพราะโรงเรียนมัธยมปลายมีการกำหนดตารางเวลา การเรียน ตลอดจนกิจกรรมอย่างชัดเจน ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ซึ่งนักเรียนจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เป็นการฝึกนิสัยให้มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
directions_run
ได้ประสบการณ์
เปิดโลกกว้างให้ตัวนักเรียนได้ออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเอง จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ตีราคาหรือหาซื้อไม่ได้ สร้างความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์และปัญหาที่หลากหลาย
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเรียน​ 
Meitoku Gijuku Senior High School
จังหวัด Kochi
หลักสูตรที่เปิดรับ 
 1. หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี
 2. หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี
 3. หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี
วันสอบ 28 ตุลาคม 2023
ปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2023

OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School
จังหวัด Shizuoka
หลักสูตรที่เปิดรับ 
 1. หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี
 2. หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี
วันสอบ 11 พฤศจิกายน 2023
ปิดรับสมัครแล้ว

Columbia International School
จังหวัด Saitama
หลักสูตรที่เปิดรับ 
 1. หลักสูตรมัธยมปลายอินเตอร์ 3 ปี
 2. หลักสูตรโอนหน่วยกิตเข้าเรียน Grade 11
วันสอบ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ปิดรับสมัครแล้ว

Fukui Senior High School
จังหวัด Fukui
หลักสูตรที่เปิดรับ 
 1. หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี
วันสอบ 18 พฤศจิกายน 2023
ปิดรับสมัครแล้ว

Sendai Ikuei Gakuen High School
จังหวัด Miyagi
หลักสูตรที่เปิดรับ 
 1. หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี
 2. หลักสูตรโอนหน่วยกิตเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันสอบ 11 หรือ 12 พฤศจิกายน 2023
ปิดรับสมัครแล้ว

Meikei High School
จังหวัด Ibaraki
หลักสูตรที่เปิดรับ 
 1. หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี (หลักสูตรทั่วไป และ IB Program)
 2. หลักสูตรโอนหน่วยกิตเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 (IB Program)
 3. หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี
วันสอบ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ปิดรับสมัครแล้ว

Harrow International School Appi, Japan
จังหวัด Iwate
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ Year 7 - 13
เข้าเรียน เมษายน 2024
ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2023

คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัคร

 • อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ภายใน 31 มีนาคม 2024
  • ​โรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen High School
   ผู้สมัครหลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี ต้องเกิดในช่วงวันที่ 2 เมษายน 2006 - 1 เมษายน 2009
 • จบการศึกษาหรือกำลังจะจบระดับมัธยมต้น (ม.3) ภายในเดือนเมษายน 2024
 
​คุณสมบัติด้านภาษาญี่ปุ่น
 1. สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Fukui Senior High School
  • มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Meikei High School 
  • หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี : มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี ควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณ JLPT N3 และความรู้ภาษาอังกฤษระดับ CEFR B1
  • หลักสูตรโอนหน่วยกิต : มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ CEFR C1
  • หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี : ควรมีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ CEFR B1
 3. สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Meitoku Gijuku Senior High School
  • หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี : มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี : มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ JLPT N3
  • หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี : ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นขณะทำการสมัคร แต่จะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
  สำหรับผู้สมัครโรงเรียน OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School 
  • หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี : ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
  • หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี : ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นขณะทำการสมัคร แต่จะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
 4. สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen High School 
  • หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี : มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • หลักสูตรโอนหน่วยกิตเข้าเรียน ม.5 : มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ JLPT N2

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

 • ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษามัธยมต้น หรือ ใบรับรองจบการศึกษามัธยมต้น (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมต้น;Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่สมัคร)
 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า – ออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้า และหน้าที่มีวีซ่าญี่ปุ่น
 • ทร.14/1 (ทะเบียนบ้านแบบคัดแบบทะเบียนราษฎร) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)
 • รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ ติดบนใบสมัคร (รูปนักเรียนเท่านั้น)

ติดต่อเรา
เพิ่มเพื่อน
 02 - 267 - 7726
 ask@jeducation.com
© JEDUCATION. All rights reserved.