ได้ภาษา
การได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับคนญี่ปุ่น ได้พูดคุยกับเพื่อนคนญี่ปุ่นทุกวัน แถมยังต้องเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ภาษาและสำเนียงของนักเรียนจะเป๊ะกว่าเรียนในไทยแน่นอน ยิ่งถ้ามีใจรักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะมีความสุขและยิ่งพัฒนาทักษะภาษาไปได้ไกลค่ะ
assignment_turned_in
ได้วินัย
เป็นจุดที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนปลาบปลื้ม เพราะโรงเรียนมัธยมปลายมีการกำหนดตารางเวลา การเรียน ตลอดจนกิจกรรมอย่างชัดเจน ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ซึ่งนักเรียนจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เป็นการฝึกนิสัยให้มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
directions_run
ได้ประสบการณ์
เปิดโลกกว้างให้ตัวนักเรียนได้ออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเอง จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ตีราคาหรือหาซื้อไม่ได้ สร้างความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์และปัญหาที่หลากหลาย
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 
Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School 
จังหวัด Kanagawa
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 • หลักสูตรเรียนภาษาและสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่น 1 ปี
วันสอบ 28 มิถุนายน 2022
ปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน 2022
Meikei High School
จังหวัด Ibaraki
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 • หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี 6 เดือน
 • หลักสูตรโอนหน่วยกิต (ม.5 - 6)
วันสอบ 4 หรือ 11 หรือ 18 มิถุนายน 2022
ปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2022
Meitoku Gijuku Senior High School
จ.โคจิ
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 • หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี 6 เดือน
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน (หลังจบ ม.6) 
วันสอบ  28 พฤษภาคม 2022
ปิดรับสมัคร 23 พฤษภาคม 2022
Sendai Ikuei Gakuen High School
จ.มิยางิ
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 • หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี 6 เดือน
วันสอบ  4 หรือ 5 มิถุนายน 2022
ปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2022

คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัคร

 • อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ภายใน 30 กันยายน 2022
  • ​โรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen High School
   ผู้สมัครหลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปีครึ่ง ต้องเกิดในช่วงวันที่ 2 เมษายน 2005 - 1 เมษายน 2008
 • จบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมต้น (ม.3) ภายในเดือนกันยายน 2022
  • ​โรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen High School
   จบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมต้น (ม.3) ภายใน 30 มิถุนายน 2022
 
​คุณสมบัติด้านภาษาญี่ปุ่น
 1. สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Meikei High School 
  • หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปีครึ่ง : มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี ควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณ JLPT N4-N3 และความรู้ภาษาอังกฤษระดับ TOEFL 60 คะแนนขึ้นไป
  • หลักสูตรโอนหน่วยกิต : มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณ JLPT N2 และความรู้ภาษาอังกฤษระดับ TOEFL 60 คะแนนขึ้นไป
  • หลักสูตรโอนหน่วยกิต IB : มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ TOEFL 100 คะแนนขึ้นไป
 2. สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Meitoku Gijuku Senior High School
  • หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปีครึ่ง : มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปีครึ่ง : มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ JLPT N3
 3. สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen High School 
  • หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปีครึ่ง : มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า N5
 4. สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Kanto Gakuin Matsuura Senior High School
  • หลักสูตรเรียนภาษาและสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่น 1 ปี : มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างน้อย 1 ปีก่อนเข้าเรียนที่ญี่ปุ่น 
  • มีเกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากกว่า 3.0 ขึ้นไป และได้เกรด 4 ขึ้นไปในวิชาภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

 • ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษามัธยมต้น หรือ ใบรับรองจบการศึกษามัธยมต้น (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมต้น;Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่สมัคร)
 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า – ออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้า และหน้าที่มีวีซ่าญี่ปุ่น
 • ทร.14/1 (ทะเบียนบ้านแบบคัดแบบทะเบียนราษฎร) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)
 • รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ ติดบนใบสมัคร (รูปนักเรียนเท่านั้น)

ติดต่อเรา
เพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
 ask@jeducation.com