ได้ภาษา
การได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับคนญี่ปุ่น ได้พูดคุยกับเพื่อนคนญี่ปุ่นทุกวัน แถมยังต้องเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ภาษาและสำเนียงของนักเรียนจะเป๊ะกว่าเรียนในไทยแน่นอน ยิ่งถ้ามีใจรักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะมีความสุขและยิ่งพัฒนาทักษะภาษาไปได้ไกลค่ะ
assignment_turned_in
ได้วินัย
เป็นจุดที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนปลาบปลื้ม เพราะโรงเรียนมัธยมปลายมีการกำหนดตารางเวลา การเรียน ตลอดจนกิจกรรมอย่างชัดเจน ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ซึ่งนักเรียนจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เป็นการฝึกนิสัยให้มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
directions_run
ได้ประสบการณ์
เปิดโลกกว้างให้ตัวนักเรียนได้ออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเอง จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ตีราคาหรือหาซื้อไม่ได้ สร้างความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์และปัญหาที่หลากหลาย
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 
Harrow International School Appi, Japan
จังหวัด Iwate
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ Year 7 - 13
เข้าเรียน กันยายน 2024
ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2024
Teikyo University Kani High School
จังหวัด Gifu
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ (IB) 3 ปี 
เข้าเรียน ตุลาคม 2024
ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2024
Meikei High School
จังหวัด Ibaraki
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 • หลักสูตรญี่ปุ่นปกติ (MG) 3 ปี 6 เดือน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ (IB) 3 ปี 6 เดือน
 • หลักสูตรโอนหน่วยกิต (MG/IB) (ม.5 - 6)
เข้าเรียน ตุลาคม 2024
ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2024
Meitoku Gijuku Senior High School
จังหวัด Kochi
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 • หลักสูตรญี่ปุ่นปกติ 3 ปี 6 เดือน
 • หลักสูตรญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน (หลังจบ ม.6) 
เข้าเรียน ตุลาคม 2024
ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2024
Sendai Ikuei Gakuen High School
จังหวัด Miyagi
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 • หลักสูตรญี่ปุ่นปกติ 3 ปี 6 เดือน
เข้าเรียน ตุลาคม 2024
ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2024

คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัคร

 • อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ภายใน 30 กันยายน 2024
  • ​โรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen High School
   ผู้สมัครหลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปีครึ่ง ต้องเกิดในช่วงวันที่ 2 เมษายน 2006 - 1 เมษายน 2009
 • จบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมต้น (ม.3) ภายในเดือนกันยายน 2024
  • ​โรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen High School
   จบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมต้น (ม.3) ภายใน 30 มิถุนายน 2024
 
​คุณสมบัติด้านภาษาญี่ปุ่น
 1. สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Meikei High School 
  • หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปีครึ่ง : มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี ควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณ JLPT N4-N3 และความรู้ภาษาอังกฤษระดับ TOEFL 60 คะแนนขึ้นไป
  • หลักสูตรโอนหน่วยกิต : มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณ JLPT N2 และความรู้ภาษาอังกฤษระดับ TOEFL 60 คะแนนขึ้นไป
  • หลักสูตรโอนหน่วยกิต IB : มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ TOEFL 100 คะแนนขึ้นไป
 2. สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Meitoku Gijuku Senior High School
  • หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปีครึ่ง : มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปีครึ่ง : มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ JLPT N3
 3. สำหรับผู้สมัครโรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen High School 
  • หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปีครึ่ง : มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า N5

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

 • ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษามัธยมต้น หรือ ใบรับรองจบการศึกษามัธยมต้น (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมต้น;Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่สมัคร)
 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า – ออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้า และหน้าที่มีวีซ่าญี่ปุ่น
 • ทร.14/1 (ทะเบียนบ้านแบบคัดแบบทะเบียนราษฎร) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)
 • รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ ติดบนใบสมัคร (รูปนักเรียนเท่านั้น)

ติดต่อเรา
เพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
 ask@jeducation.com